• English
  • Finnish
  • Russian

Uutiset
HALLITUKSEN KOKOUS Nro 3 Tulosta Sähköposti

 YHDISTYS RODNIK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS NRO 3 /2017

 Aika             30.8.2017, klo 15.00 – 17.30

Paikka          Rodnik ry, Vallikatu 4, Hamina                          

 Läsnäolijat:  Аlla Suoninen pj, Irina Saraykina, Elena Suur-Uski, Еlena Ermoshkina ja Dmitriy Shevchenko.

Valtakirjan olivat antaneet: Evgenia Byurne ja Tatiana Kobzeva Irina Saraykinalle, Elena Nechaeva Alla Suoniselle.

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Kaikille hallituksen jäsenille oli lähetetty kokouskutsu sähköpostitse 15.8.2017. Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen julisti kokouksen avatuksi ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alla Suoninen, sihteeriksi Irina Saraykina.

 2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista oli lähetetty kutsun liitteenä. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

 3. Lyhyt katsaus yhdistyksen viimeaikaisista tapahtumista

                     Alla Suoninen ja Irina Saraykina kertoivat siitä, mitä yhdistyksessä on tapahtunut hallituksen viime kokouksen jälkeen.

a. Toukokuu

6.5.2017 järjestettiin Vaihtopäivä, johon saapui vähän tavaroiden vaihtajia.

9.5.2017 vietettiin Voitonpäivää ja Eurooppa-päivää, jolloin muistimme kaikkia toisen maailmansodan konflikteissa kuolleita. Voitonpäivän tapahtumien suunnittelu onnistui hyvin. Kävimme päivällä neuvostoliittolaisten lentäjien haudalla Kannusjärvellä ja illalla meillä oli ohjelmallinen tapaaminen Jaspis-kahvilassa.

b. Kesäkuu

Perhetapahtuman Hurraa kesä! sijasta toteutettiin uusi hanke, lasten urheilullinen kesäkerho Harrastusiloa Lapsille, HiLa. Kerho toimi 5. - 21.6.2017, arkipäivinä klo 8.30 - 15, Rodnik ry:n tiloissa ja viereisessä entisessä päiväkodissa. Kerhoon osallistui 16 lasta, jotka olivat iältään 7 – 14 v. Kesäkerho työllisti kaksi kokopäiväistä ohjaajaa ja kolme nuorta Haminan kaupungin kesäseteleillä. Kerhon toteutus onnistui hyvin. Osallistujat ja heidän vanhempansa olivat erittäin tyytyväisiä kerhon toimintaan ja halusivat jatkoa toiminnalle. Elena Suur-Uski esitteli kesäkerhohankkeen talouskatsauksen.

 

Lisäksi Terijoella 26.6. - 1.7.2017 pidettyyn kansainväliseen Foorumiin ”Sukupolvien vuoropuhelu”, osallistui kaksi meidän työntekijäämme, Irina Saraykina ja Tatiana Kobzeva. Foorumi oli osa Itsenäisten valtioiden yhteisön Perhevuoden yhteistyötä, siihen osallistui delegaatioita 8 maasta, läheltä ja kaukaa.

c. Elokuu

10.8.2017 oli vuorossa Elomarkkinoiden avajaiskulkue. Aikeissa oli osallistua siihen eri kansallisuuksia edustavissa puvuissa, mutta monista syistä johtuen näin ei käynyt, meitä ehti tulla kulkueeseen vain alle kymmenen. 

Kulttuuri-huvimatka yhdistyksen jäsenille, heidän perheilleen ja ystävilleen oli suunnitelmissa tehdä 12.8.2017, omin autoin Imatralle etnofestivaaleille: Karjalaa kahta puolen rajaa. Matkaan lähtijöitä ei löytynyt. Esillä oli myös matka Serena-vesipuistoon 19.8.2017. Lähtijöitä ilmoittautui niin vähän, että sitä ei toteutettu.

 

D. Shevchenko ehdotti tehtäväksi suurta ulkotelinettä, esimerkiksi lasitettuna, ja sen laittamista Rodnik ry:n sisääntuloalueelle. Ulkotelineeseen sijoitettaisiin suuret julisteet mainostamaan yhdistyksen tapahtumia ja kerrottaisiin toteutuneista.

Lisäksi hän ehdotti tutkimuskyselyä, millä perusteilla ihmiset eivät osallistuneet siihen tai tähän tapahtumaan tai matkaan.

E. Ermoshkina ehdotti, että Rodnik ry:n jäsenille muistutetaan esimerkiksi tekstiviestillä tapahtumista useammin lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

 4. Syyskauden 2017 tapahtumia

a. Yhden päivän leiripäivä eli retkipäivä

Haminan evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestetty perheleiri on ollut varsin suosittu. Tänä vuonna osallistujaluettelo tuli myös täyteen. Retkipäivä on 9.9.2017. Rodnik ry:n osuus: osallistujaluettelo, leikit, tietokilpailu pienille ja paperiaskartelu, niiden järjestymisestä vastaa I. Saraykina. 

 

b. Valojen yö 15.9.

Kaupungin tapahtumaan Valojen yö Rodnik ry perinteisesti järjestää kahvion (kahvio on kuten viime vuonna avoinna klo 17 – 21 Raatihuoneen torilla).

Lapsille ja aikuisille halutaan pitää tietokilpailu Suomen ja Haminan historiasta, liittyen Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Organisoinnista vastaa Daria Molodtcova. E. Ermoshkina tarjosi voittopalkinnoiksi yrityksenä shampoita. Alla Suoninen lupasi tuoda palkinnoksi kirjan Sata vuotta Suomen historiaa. Yhteisenä äänestys-päätöksenä päätettiin myös kysyä palkintoja kaupungin liikuntatoimelta ja teatterilta (teatteri- tai elokuvalippuja).

 

E. Ermoshkina tarjoutui tuomaan myyntiteltalle kaikkien niiden logot, jotka antavat palkintoja. Lisäksi ehdotettiin, että Onnenpyörää varten tuodaan pikkulahjoja, toteutuksesta vastaa I. Saraykina.

Kasvomaalausta, vaikka se onkin suosittua, päätettiin olla järjestämättä, koska illalla on pimeää ja on liian kylmää sekä epähygieenistä tehdä sitä.

D. Shevchenko ehdotti lapsille jaettaviksi geelitäytteisiä ilmapalloja. Hänen mukaansa viime vuonna muiden ilmapallopisteissä oli isot jonot. Hän lupasi ilmoittaa hinnat, jos ilmapalloihin tulisivat Rodnik ry:n logot. I. Saraykina selvittää heliumkaasupallojen hinnat.

 

Todettiin, että on välttämätöntä löytää vapaaehtoisia avustajia myyntipisteeseen, tästä vastaa Irina Saraykina.

 c. Vanhusten viikko 2.10 - 7.10.2017

Kansanlauluryhmä Rodnik osallistuu Vanhusten viikon pääjuhlaan, joka pidetään Simeon-salissa 3.10.2017, alkaen klo 13. Kansanlauluryhmä esittää 3 - 4 laulua.

Lisäksi kansanlauluryhmällä on 45 minuutin esiintyminen Kotkassa 3.10.2017, alkaen klo 11, vanhusten hoivakodin hyväntekeväisyyskonsertissa. Yhteydenpidosta ja järjestelyistä vastaa Irina Nieminen.

 d. Venäläinen ilta

Venäläinen ilta pidetään 11.11.2017. Paikka pitää vielä selvittää, se riippuu illan ohjelmasta. E. Ermoshkina lupasi välittää hänelle tuttujen Suomessa toimivien venäläisklubien yhteystietoja. Irina Saraykina vastaa yhteydenpidosta.

Illan ohjelmaehdotuksia:

o   näytelmä, koostuen eri tyylilajien artisteista

o   orkesteriesitys

o   kuoroesitys

o   ALFA DanceClub ry:n esitys

o   Ljudmila Rempel ja tanssiryhmä;

o   ooppera, N. Vlasova (Mihailovski-teatteri ), vastaava E. Ermoshkina;

o   romansseja, Tatjana Lutsko, vastaava D. Shevshenko.

E. Ermoshkina ehdotti sovittavaksi venäläisyhdistysten kanssa periaatetta ”te – meille ja me – teille” E. Suur-Uski ehdotti, että tiedustellaan yhdistyksen jäseniltä ja tutuilta esiintyjiä.

e. Mahdollisuus festivaalimatkaan 5.10.2017

Kansanlauluryhmä Rodnik osallistunee 5.10.2017 festivaaliin Nevan rannat, joka pidetään Leningradin alueeseen kuuluvassa Kolpinassa. Yksimielisesti päätettiin, että tulee selvittää matkakulut Hamina-Kolpina-Hamina. Vastaavana toimii Irina Saraykina.

 f. Muut tapahtumat

E. Ermoshkina ilmoitti hallitukselle, että 2.9.2017 pidetään suuri muotinäytös Kouvolassa ja ehdotti, että yhdistys järjestäisi sinne kahvion. Hallituksen enemmistö ei kannattanut ehdotusta. Hän totesi, että 16.12.2017 on muotinäytös Helsingissä, sinne voisi myös järjestää kahvion. Tehtiin päätös selvittää asiaa tarkemmin.

D. Shevchenko tarjosi omia palvelujaan mainostuotteiden valmistamiseen. Lisäksi hän ehdotti pidettäväksi mainontaluentoja. Vastaavana ja luennoitsijana toimisi D. Shevchenko. Hyväksyttiin yksimielisesti.

E. Ermoshkina ehdotti järjestettäväksi lokakuussa luentoja markkinoinnista. Vastaavana ja luennoitsija toimisi E. Ermoshkina. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Vielä yksi tapahtuma käytiin läpi, kaupungin Harrastemessut, jotka pidetään 31.8.2017 Bastionissa, klo 9 -19. Rodnik ry organisoi sinne infopisteen ja esittää uuden nukketeatterinäytelmän Salaperäinen lampi eli Lammen hirviöt.

 5. Kerhotoiminta

a. Lasten ja kouluikäisten kerhot ovat mainostaneet itse itseään erinomaisesti, toimivat jo kolmatta vuotta. Vastaavat kysyntään.

b. Seniorikero toimi toista vuotta ja on myös suosittu.

c. Suomen kielen jatkokerho jatkuu. Kävijöitä on välillä paljon ja välillä vähän.

d. Suomen kielen alkeiskerhon aloittaminen on suunnitelmissa.

e. Venäjän kielen alkeiskerhon järjestäminen on suunnitelmissa.

 

6.  Suunnitelmat liiketoiminnan aloittamisesta

Hallituksen jäsenet keskustelivat erilaisista yritystoimintamuodoista. E. Ermoshkina ja D. Shevchenko lupasivat tuoda keskusteltaviksi omat ehdotuksensa.

Hanketyössä on kehitelty ajatusta uudesta hankkeesta, jonka tavoitteena olisi aikaan saada osuuskunta, tästä vastaa Elena Suur-Uski.

 7. Muut asiat

Muita asioita ei pyydetty käsiteltäviksi kokouksessa.

 8. Kokouksen päättäminen

Alla Suoninen julisti kokouksen päättyneeksi klo 17.30.

puheenjohtaja                                                    sihteeri

Alla Suoninen                                                    Irina Saraykina

 

käännös Ritva Villikka

 


 

 

 

 

 
RODNIK TÄYNNÄ ELÄMÄÄ! Tulosta Sähköposti

Hyvät yhdistyksen jäsenet!

7.7.2017 on todella hyvä päivämäärä. Mennyt puolivuosi oli täynnä elämää ja tapahtumia. Suuntana työelämä hanke jatkuu vuoden loppuun. Kevätkaudella oli kuntouttavassa työssä kymmenkunta henkilöä.

Tammikuussa oli kuoroilta Puistotalolla, Gloria kuoro Petroskoista ja Haminan Viihdelaulajat ilahduttivat satapäistä yleisöä. Tapahtuman järjestimme yhteistyössä Suomi-Venäjä seuran kanssa.

Helmikuussa meillä vieraili Smile Country Sirkus, huvia koko perheelle, yleisöä tuli noin 100, aikuisia ja lapsia. Toisessa tapahtumassa Kymenlaakson lasten kulttuuriviikkojen aikana esiintyi Rodnik draamakerhon nukketeatteriryhmä näytöksen Meralikundia Haminan kirjaston Kasper-salissa.Kolmantena tapahtumana vietettiin perinteinen Maslenitsa, sää suosi ja oli hauskaaУлыбающийся.

Maaliskuussa oli vuosikokous; teimme matkan Vellamoon Venäjäpäivänä ja Uuperinrinteisiin. Rodnik ry:n jäsenet osallistuivat yhteistyökumppanin käsityötaitojen näyttelyyn Pietarissa.Haminan kirjastossa teimme yhteistyötä venäläisten taitelijoiden näyttelyjen järjestämisessä ja avajaisissa.

Toukokuussa pidettiin Vaihtopäivä ensimmäistä kertaa, ajatus on vielä vähän vieras. Vietettiin Voitonpäivä, muistaen kaatuneita ja illalla iloisesti juhlien.

Kesäkuussa meidän oli lasten kesäkerho, joka oli meille antoisa ja oikein kiva kokemus, kaikki tykkäsivät!

Nyt ottakaa yhteyttä, olen töissäСмеющийся , syyskausi alkaa elokuussa!

Irina Saraykina, vpj.
 
RODNIK ry:n vuoden 2017 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Tulosta Sähköposti

 Aika:                               6.3.2016, klo 17.00 – 19.20

 Paikka:                           Rodnik ry Vallikatu 4, Hamina             

 Osallistujat:                    25 jäsentä, lisäksi valtakirjan oli antanut 13 jäsentä

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

                             Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen avasi kokouksen, kokous vahvistettiin päätösvaltaiseksi. Kaikille yhdistyksen jäsenille oli lähetetty kokouskutsu kaksi viikkoa aiemmin, puhelimitse ja sähköpostitse. Kokouskutsu oli myös yhdistyksen kotisivuilla sekä sosiaalisen median sivuilla.

 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

                    Ehdotukset valinnoiksi: kokouksen puheenjohtajaDmitriy Shevchenko,

                    sihteeri – Olga Fokina-Karvonen, pöytäkirjan tarkastajat – Nina Toikka ja Ritva Villikka, ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

 3. Esityslistan vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja Dmitriy Shevchenko ehdotti kokouksen esityslistaa työjärjestykseksi. Se hyväksyttiin yksimielisesti.

 4. Yhdistyksen Rodnik ry v. 2016 vuosikertomuksen esittely

Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen esitteli vuosikertomuksen vuodelta 2016, todeten, että kyseessä oli 15. yhdistyksen toiminnan vuosi. Yhdistyksen tiloissa kävi vuoden aikana 2690 ihmistä. Jäsenmäärä kasvoi, henkilöjäseniä oli 148 ja yhteisöjäseniä 2, sekä vanhempien ilmoittamina 67 lasta. Jäsenmaksut oli hoidettu hyvin. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen koti- ja somesivuilla, tekstiviestein ja sähköpostitse. Tilat Haminassa olivat avoinna arkisin, hanke Suuntana työelämä toimi tuloksellisesti, konkreettiset luvut ovat vuosikertomuksessa. Virojoen ja Miehikkälän infopisteet toimivat hyvin.

Tapahtumat pidettiin toimintasuunnitelman mukaisesti, lisäksi oli spontaaneja lapsi- ja perhetapahtumia. Maslenitsa ja nukketeatteriesitykset keräsivät paljon yleisöä. Lasten kesätapahtuma Matka maailman ympäri oli hyvin suunniteltu ja toteutettu. Hamina Tattoo-viikon aikana pidettiin kahvilaa Kauppiaantalomuseolla, kävijöitä oli 380, myös muissa tapahtumissa pidettiin onnistuneesti kahviota; leivonnaisia valmisti yhdistyksessä työllistetty ammattitaitoinen kondiittori.

Monivuotinen yhteistyö Suomi-Venäjä seuran Haminan osaston kanssa jatkui aktiivisena: kaupunkisuunnistus, juhlia ja yhteislauluiltoja. Yhteistyössä Haminan luterilaisen seurakunnan ja Yksillä Purjeilla hankkeen kanssa järjestettiin retkipäivä. Perinteisessä Venäläisessä illassa esiintyivät ensimmäisellä puoliajalla paikalliset esiintyjät tanssein ja lauluin, toisella puoliajalla nähtiin Säästöleikkuri, minkä myös Arbor Mundi ry kutsui esitettäväksi Kotkassa. Osallistuttiin jokasyksyiseen Haminan Valojen yöhön uudella tavalla ja paremmalla menestyksellä kuin aiemmin. Yhteistyö Udmurtien kulttuurin edustajien kanssa kehittyi aktiivisen Eduard Khakimovin ansiosta. Matkat tehtiin Uuteen Valamoon, Tallinnaan ja vaaleihin Lappeenrantaan.

Suomen kielen kerhoja oli kaksi, alkeis- ja jatkokerho. Seniorikerho jatkui. Hyvin suosittu lastenkerho jaettiin kahtia, alle kouluikäisille ja koululaisille. Draamakerho kokoontui, kun oli välttämätöntä laatia ohjelma tapahtumiin; harjoituksissa oli hauskaa ja tulos ilahdutti sekä katsojia että esiintyjiä. Kansalauluryhmä harjoitteli 6 kertaa ja esiintyi yhdistyksen tapahtumissa. Vuoden alussa kansanlauluryhmä juhli 10-vuotistaivaltaan. Käsityökerhoja järjestettiin, kun ilmaantui sellainen taitaja, joka halusi jakaa osaamistaan.

Hallitus kokoontui 4 kertaa. Hallituksen edustajat osallistuivat erilaisiin kokouksiin ja seminaareihin.

Kommentteja: Elena Karhu kiitti Irina Saraykina lastenkerhotyöstä ja sosiaalisen median sivujen aktiivisesta päivityksestä. Elena Fortuna-Färm arveli, että jos vuosikertomus jatkossa sisältäisi enemmän tilastovertailua edelliseen vuoteen, se olisi helppotajuisempi. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä vuosikertomuksen hyväksymisestä. Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

                       

5. Talouskatsaus

                     Elena Suur-Uski esitteli talouskatsauksen. Keskustelussa tuloista, menoista, siirtosaamisista, verrattuna edellisvuoteen, saatiin kommentti, että matkakulut voisi jaotella tarkemmin. Tilikauden tulos -3827,78 euroa, siirrettiin pääomatilille, oma pääoma on 20791,25 €. Tilintarkastuksen suoritti jo neljäntenä vuotena HTM-tilintarkastaja Arja Fri, antaen hyväksyvän lausunnon. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä hyväksymisestä. Talouskatsaus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilintarkastajana jatkaa vuonna 2017 Arja Fri.

 

6. Hallituksen vastuuvapauden myöntäminen

                     Puheenjohtaja ehdotti äänestystä, yhdistyksen hallituksen vastuuvapauden myöntämiseksi. Vastuuvapaus hyväksyttiin yksimielisesti.

 7. Yhdistys Rodnik ry:n puheenjohtajan valinta

                     Ehdotettiin, että Alla Suoninen jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana v. 2017. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

8. V. 2017 hallituksen valinta

                     Elena Fortuna-Färm ja Elena Karhu pyysivät eroa hallitusjäsenyydestä. Äänestettiin, ero hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen jäseneksi ehdotettiin Elena Ermoshkinaa. Hän suostui ja valittiin yksimielisellä äänestyspäätöksellä. Muut hallituksen jäsenet ovat: Alla Suoninen, Elena Suur-Uski, Dmitriy Shevchenko, Vitaly Klepatskiy, Ljubov Sergejeva, Irina Saraykina, Tatiana Kobzeva, Evgenia Byurne ja Elena Nechaeva.

                            

 9. V. 2017 jäsenmaksut

                    Hallitus oli tehnyt esityksen, että jäsenmaksut jätetään v. 2017 ennalleen, henkilöjäsen 15 €/vuosi ja perhejäsen 20 €/vuosi ja yhteisöjäsenet 30 €/vuosi. Dimitar Dimitrov ehdotti jäsenmaksujen nostamista. Äänestettiin. Hallituksen ehdotusta kannatti 37, 1 vastusti, päätös: jäsenmaksut jätetään ennalleen.

 10. Keskustelu v. 2017 toimintasuunnitelmasta

                     Alla Suoninen esitteli v. 2017 toimintasuunnitelman, aloittaen jo toteutuneesta. Tammikuussa ei osallistuttu Venäjä suurlähetystön uudenvuoden juhlaan, se oli peruttu suru-ajan vuoksi. Petroskoin akateemisen kuoron Gloria ja Haminan Viihdelaulajien yhteiskonsertti Puistotalossa sujui hyvin ja menestyksekkäästi. Helmikuussa osallistuttiin Kymenlaakson lasten kulttuuriviikkoihin nukketeatteri-esityksellä, yleisöä oli paljon. Kaupungin kirjastogalleriassa pidettiin. Boris Bezdeneznykhin näyttelyn (1.2. – 25.2.) avajaiset. Katsojia ja ostajia kertyi lukuisasti. Maslenitsa vietettiin 25.2. onnistuneesti.

Maaliskuun tapahtumia ovat vuosikokous ja Galina Gordeevan näyttely kirjastogalleriassa 29.3. -22.4. Huhtikuussa suunnitelmissa ovat luontoretki ja teatterimatka Helsinkiin, toukokuussa Voitonpäivän ja samanaikaisen Eurooppa-päivän vietto, kesäkuussa Kesä alkaa! tapahtuma sekä lastenleiri, elokuussa jäsenten kulttuuri-huvimatka. Kohteiksi ehdotettiin Hämeenlinnaa, Savonlinnaa, Suomenlinnaa ja Virojokea. Syyskuussa on tavoite osallistua Valojen yöhön ja järjestää leiripäivä yhteistyössä Haminan seurakunnan kanssa. Lokakuussa osallistutaan lasten satuviikkoon ja vanhustenviikkoon. Marraskuussa järjestetään Venäläinen ilta ja osallistutaan Annan Narinkoihin. Joulukuussa toteutetaan Lasten joulujuhla. Vuoden aikana voidaan osallistua myös muihin tapahtumiin yhteistyökutsujen pohjalta. Lisäksi huomioidaan, että on Suomen 100-vuoden itsenäisyyden juhlavuosi.

a.       muutoksia toimintasuunnitelmaan

Elena Suur-Uski kertoi, että työllisyyspoliittinen hanketyö supistuu koko Suomessa. Suuntana työelämä hanke päättyy kesäkuussa. Vain suuret toimijat jatkavat. Rahoituksen etsintä jatkuu, joko kaupallista toimintaa, yhteishankkeita kaupungin kanssa tai muuta tukea. Toiminnan organisointi vapaaehtoistyönä ei ole realistista.

b.      kaupallisen toiminnan aloittaminen tai partnerina osallistuminen

Kokouksen puheenjohtaja ja Elena Fortuna-Färm ehdottivat, että yhdistyksessä aloitetaan perehtyminen kaupallisen toiminnan lakeihin ja säädöksiin. Aiheesta keskusteltiin, yhdistyksen säännöt eivät estä sellaista. Ehdotuksesta äänestettiin, hyväksyttiin yksimielisesti.

c.       ОСОРС jäsenyyskysymys

Kokouksen puheenjohtaja on tutustunut järjestön työhön, se yhdistää Venäjän -ulkopuolella asuvia. Sen kautta voi löytää partnereita suuriin hankkeisiin. Elena Suur-Uski muistutti mieliin FARO-jäsenyydestä eroamisen. Liittymisestä OCOPC järjestöön äänestettiin: tulos liittymisen puolesta 10 ääntä, vastaan 15 ääntä, 13 henkilöä ei äänestänyt. Päätös: ei liitytä

 11. Muut asiat

                     Alla Suoninen kertoi olevansa sitoutumaton Vihreiden kuntavaaliehdokas ja kehotti käyttämään aktiivisesti äänioikeutta vaaleissa.

 12. Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja Dmitriy Shevchenko julisti kokouksen päättyneeksi klo 19.20.


                       puheenjohtaja                          kokouksen sihteeri           

                       Dmitriy Shevchenko                Olga Fokina-Karvonen


                      pöytäkirjan tarkastaja               pöytäkirjan tarkastaja                                          

  Nina Toikka                              Ritva Villikka

  Haminassa 15.3.2017

 
KUNTAVAALIT Tulosta Sähköposti

Hyvät Rodnik ry:n jäsenet!

Tänä vuonna Haminassa yksi kuntavaaliehdokkaista on Alla Suoninen, ehdokas nro 17. Jos haluamme että ääntämme kuullaan kaupunginvaltuustossa ja haluamme, että elämä Haminassa ei muutu huonommaksi, on siis hyvä ottaa itseään niskasta kiinni ja lähteä kotoa äänestämään 9.4.2017.

Seuraavana lisää tietoa vaaleista ja vaaliehdokkaat Haminassa.

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9. huhtikuuta. Vaaleissa valitaan kuntiin neljäksi vuodeksi valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Koko maassa valtuutettuja valitaan yhteensä 8 999. Valtuustojen toimikausi alkaa 1. kesäkuuta 2017.

Henkilöllä, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, on kuntavaaleissa äänioikeus siinä kunnassa, jossa hänellä oli kotipaikka 17. helmikuuta 2017.

Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.-4.4. ja ulkomailla 29.3.-1.4. Osassa ennakkoäänestyspaikkoja ajanjakso on kuitenkin lyhyempi. Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestyspaikkojen osoitteista ja aukioloajoista saa tietoja oikeusministeriön vaalisivuilta vaalit.fi ja maksuttomasta puhelinpalvelusta numerossa 0800 9 4770 (ruotsiksi numerossa 0800 9 4771).

Kotiäänestys

Henkilö, jonka liikuntakyky on niin rajoittunut, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia äänestyspaikalle, saa äänestää ennakkoon kotonaan. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava oman kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 28. maaliskuuta ennen kello 16. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös omaishoitaja, joka asuu samassa taloudessa.

Vaalien tulokset

Vaali-iltana 9.4. klo 20 alkaen kerrotaan alustavan laskennan edistymisen mukaisesti tulokset kunnissa, vaalipiireissä ja koko maassa sekä valittujen ehdokkaiden nimet kussakin kunnassa. Ehdokaskohtaiset tulokset julkaistaan alustavan ääntenlaskennan valmistuttua äänestysalueella. Kunnan ehdokkaiden äänimäärät julkaistaan, kun kunnan kaikki äänestysalueet ovat saaneet alustavan laskennan valmiiksi. Alustavan laskennan tulokset julkaistaan maanantaina 10.4. myös ladattavina tiedostoina.

Vahvistetut tulokset päivitetään vaalisivuille tarkastuslaskennan valmistuttua12. huhtikuuta.

Haminan kuntavaaliehdokkaat http://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2017/fi/ehd_listat_075.html

 
HALLITUKSEN KOKOUS NRO 4 /2016 Tulosta Sähköposti

Yhdistys Rodnik ry:n hallituksen kokous nro 4/2016

Aika               7.12.2016, klo 14.00 - 17.00

Paikka           Rodnik ry, Vallikatu 4, Hamina                          

Läsnäolijat:   Аlla Suoninen pj, Irina Saraykina, siht., Dmitriy Shevchenko, Elena Fortuna-Färm, Tatiana Kobzeva, Еlena Suur-Uski, Evgenia Byurne, Elena Karhu ja Ljubov Sergejeva

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen julisti kokouksen avatuksi ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2. Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Alla Suoninen ehdotti äänestystä esityslistan hyväksymisestä työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

3. Yhdistyksen kirjanpidon uudesta käytännöstä

Yhdistyksen rahastonhoitaja Elena Suur-Uski palautti mieleen hallituksen jäsenille, että kirjanpitoa on hoitanut lokakuusta lähtien Tilitoimisto Klea tmi. Kyseisellä yrityksellä ei ole riittävästi kokemusta yhdistysten kirjanpidosta, joten tässä alkuvaiheessa hänen rahastonhoitajana pitää tehdä tarkistukset, ja yhteistyössä tilitoimiston kanssa korjata epätarkkuudet. Kokonaisuudessaan Elena Suur-Uski pitää yrityksen kanssa tehtävää kirjanpitotyötä melko tyydyttävänä.

4. Syyskauden 2016 tapahtumat

Syyskaudella yhdistys osallistui Haminan kaupungin perinteiseen tapahtumaan Valojen yö ja Annan Narinkoihin Kauppiaantalomuseolla. Draamakerho Rodnik esitti Mikhail Zoshchenkon teksteihin perustuvan musiikkikuvaelman Säästöleikkuri sekä yhdistyksen perinteisessä Venäläisessä illassa, että Arbor Mundi ry:n 10-vuotisjuhlassa Kotkassa.

 

Kymenlaakson lasten satuviikon aikana Rodnik draamakerho esitti nukketeatterisadun Taikasormus Haminan kirjaston Kasper-salissa, näytös kokosi 80 katsojaa.

Joulukuussa pidetään pikkujoulu 12.12. yhdessä Suomi-Venäjä seuran kanssa, Lasten joulujuhla 15.12. ja yhdistyksen draamakerhon ja kansanlauluryhmän jäsenten pikkujoulu 19.12.

 

V. 2017 alkaa Petroskoista saapuvan kuoron vierailulla 4.1. Se järjestetään yhteistyössä Suomi-Venäjä seuran kanssa. Helmikuussa ovat Kymenlaakson lasten kulttuuriviikot, on saatu kutsu Haminan kirjastolta Rodnik draamakerhon nukketeatteriesityksestä ja on saatu yhteistyöehdotukset järjestää esiintymistilat Lahden lasten sirkukselle ja venäjänkieliselle, Lumikki ja seitsemän kääpiötä, esitykselle Kymen Helmeltä, mahdollisuudet selvitetään.

 

Irina Saraykina huomautti hallituksen jäsenille, että vuodelle 2017 on suunniteltu ja sovittu kolme venäläisten taiteilijoiden näyttelyä. Nämä järjestetään Rodnik ry:n tuella, joten hän ehdotti, että kutsutaan aktiivisemmin kuin aiemmin yhdistyksen jäseniä ja heidän ystäviään osallistumaan esim. avajaisiin.

5. Projektorin hankinta

                    Projektori ja valkokangas ovat tarpeelliset yhdistyksen ja hankkeen toiminnan esittelyssä sekä tapahtumissa, lasten kerhoissa että kielikerhoissa. Aiemmin projektori on lainattu esim. teatterilta, kun se on ollut välttämätöntä.

Viime syksyn aikana on selvitetty projektorien ominaisuuksia, ottaen huomioon olosuhteet, joissa laitetta aiotaan käyttää, sekä myös käyttäjien tekninen osaaminen. Päätelmäksi tuli valinta kahden mallin välillä, joista kumpikin maksaa noin 500 €.

Äänestettäviksi tehtiin kaksi ehdotusta:

1.       hankkia käytetty projektori, se on halvempi, mutta ei ole takuuta

2.       hankkia uusi projektori ja käytetty valkokangas, hinta korkeintaan 550 €

Hallituksesta 3 jäsentä kannatti ensimmäistä vaihtoehtoa, 6 jäsentä toista vaihtoehtoa. Päätös: projektori hankitaan loppuvuoden aikana.

6. Vapaaehtoisten palkitseminen

Ehdotukset: Rodnik draamakerhon osallistujat palkitaan järjestämällä heille pikkujoulu, rahaa käytetään 100 – 150 €; Lasten joulujuhlaan osallistuvat vapaaehtoiset palkitaan syötävää sisältävällä lahjalla, yhden lahjan hinta saa olla korkeintaan 10 €;

Miehikkälässä järjestetyn kielikerhon vapaaehtoinen vetäjä Maria Streit-Iivari palkitaan lahjalla, jonka hinta on korkeintaan 25 €. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. 

7. Suunnitelmat ja tulevaisuuden näkymät

                     Viime syksyn aikana hankkeen työntekijät Elena Suur-Uski, Irina Saraykina ja Ritva Villikka osallistuivat tiedotustilaisuuksiin ja koulutuksiin osuuskunta-asioista ja muunlaisesta yhdistyksen kaupallisesta toiminnasta. Yhdistyksen yritystoiminta on ajoittain ollut aktiivisten jäsenten mietinnöissä, siksi että työllistyminen on edelleen vaikeaa ja odotukset tilanteen paranemisesta heikkeneviä. Yritystoiminnan tuomat plussat ja miinukset tulee pohtia perusteellisesti ja miettiä toimintamalli.  Elena Fortuna-Färm toi esiin epäilyksensä siitä, että osuuskuntamalli olisi elinkelpoinen, sillä siihen osallistuvilla on erilaiset päämäärät ja odotukset. Sen lisäksi on vaikea luottaa siihen, että teollisuustyyppisesti harjoitettu tuotanto saisi mukaan luovat ihmiset.

 

Dmitriy Shevchenko ehdotti, että esitetyn mallin kehittämistä jatketaan, ja lupasi jakaa joitakin kaupallisia ideoita, joita hän itse ei aio eri syistä johtuen, toteuttaa.

Alla Suoninen pyysi hallitusta miettimään sitä, että kuten hankkeen työssä, myös yhdistyksen työssä tulee olla jatkuvuutta ja siksi on välttämätöntä yrittää saada uusia ihmisiä mukaan vastuuhenkilöiksi.

Hallitus päätti kutsua asiantuntijoita käymään läpi osuuskunnan perustamiskysymyksiä, mitkä ovat sellaisen toiminnan plussia ja miinuksia yhdistyksen kannalta.

8. Muut asiat

                     a. Dmitriy Shevchenko osallistui OSORS organisaation (Общефинляндский совет организаций российских соотечественников, Suomessa toimiva venäjänkielisten yhdistysten neuvosto) järjestämään konferenssin. Hän arvioi yhdistyksen Rodnik ry liittymisen jäseneksi hyödylliseksi siinä tapauksessa, jos yhdistyksen todella aloittaa kaupallisen toiminnan. Siitä organisaatiosta on mahdollista saada informaatiota erilaisista tapahtumista Suomessa ja muissa maissa, tutustua kaupallisen alan erilaisiin toimijoihin. Evgenia Byurne kannatti täysin tätä mielipidettä.

                     Irina Saraykina huomautti, oman kokemuksensa perusteella, OSORS organisaation järjestämän konferenssin korkeasta tasosta. Elena Fortuna-Färm ehdotti, että päätös jäsenyyskysymyksestä tehdään kevään 2017 vuosikokouksessa.

Irina Saraykina ehdotti vielä kerran tutkittaviksi OSORS organisaation säännöt, erityisesti liittymis- ja eroamiskohdat.

b. Dmitriy Shevchenko ehdotti viettäväksi keväällä ilmaista luentoa Rodnik ry:n jäsenille ja kaikille halukkaille juridisista kysymyksistä, vakuutuksista jne.

c. Irina S. ilmoitti, että mahdollisuus viettää lasten juhlia yhdistyksen tiloissa on vetovoimainen, ollen eräs mahdollisuus tarjota maksullista palvelua.

9. Kokouksen päättäminen

Alla Suoninen julisti kokouksen päättyneeksi.

 

puheenjohtaja                                                 sihteeri

Alla Suoninen                                                 Irina Saraykina

 

käännös Ritva Villikka

 
<< Alkuun < Edellinen 1 2 3 4 Seuraava > Loppuun >>

Tulokset 1 - 9 / 34
 
 
Rodnik © 2017