• English
  • Finnish
  • Russian

Toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset
V. 2018 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Tulosta Sähköposti

V. 2018 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

 

Aika:                          12.3.2018, klo 16.00 – 18.45

Paikka:                      Rodnik ry Vallikatu 4, Hamina

Osallistujat:               12 jäsentä, lisäksi valtakirjan oli antanut 5 jäsentä

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

                 Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen avasi kokouksen, kokous vahvistettiin päätösvaltaiseksi. Kaikille yhdistyksen jäsenille oli lähetetty kokouskutsu kaksi viikkoa aiemmin, puhelimitse ja sähköpostitse. Kokouskutsu oli myös yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisen median sivuilla.


2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

                 Ehdotukset henkilövalinnoiksi:

                 Kokouksen puheenjohtaja – Irina Saraykina

                 Sihteeri – Irina Levikari

                 Pöytäkirjan tarkastajat – Alla Suoninen ja Vladislav Filipenko.

                 Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

3. Esityslistan vahvistaminen

                 Kokouksen puheenjohtaja Irina Saraykina esitti kokouksen esityslistaa työjärjestykseksi. Se hyväksyttiin yksimielisesti.

 

4. V. 2017 yhdistyksen toiminnan, vuosikertomuksen esittely

                 Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen esitteli yhdistyksen vuosikertomuksen vuodelta 2017.

                 Yhdistyksen Rodnik tiloissa kävi eri syistä 2866 henkilöä. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 142 jäsentä, vanhempien ilmoittamina 46 lasta, ja 2 yhteisöjäsentä. Tiedottamiseen käytettiin kotisivujen lisäksi yhdistyksen Facebook- ja Vkontake-sivuja. Jäsenmaksut maksettiin säännöllisesti.

                 Hankkeen Suuntana työelämä jatkoksi saatiin Kaakkois-Suomen TE-palveluilta ensin puoli vuotta ja hankehenkilöstön määrä vähennettiin kahteen. Tämä aiheutti epävarmuutta. Kevään lopulla saatiin hankkeelle jatkopäätös vuoden loppuun. Haminan kaupungilta anottiin ja saatiin 50 % avustus hankkeen työnohjaajan puolen vuoden palkkakuluihin, yhdistyksen osuus 20 % ja 30 % palkkatukea. Hankkeen tavoitteena on ollut edistää maahanmuuttajien ja pitkäaikaistyöttömien töihin ja koulutukseen pääsyä työllistämällä yhdistyksen toiminnassa tai sopimalla siirto toiselle työnantajalle sekä järjestämällä työkokeilua. Palkkatuella oli vuoden aikana yhteensä 10 henkilöä ja työkokeilussa 10 henkilöä. Jatkoina ovat pääasiassa olleet ammattiopinnot, kielikoulutus tai työtoiminta. Yhdistyksen infopisteissä Haminassa, Virojoella ja Miehikkälässä maahanmuuttajat ovat saaneet tulkkausapua ja neuvontaa suomesta venäjäksi. Haminan infopisteessä asiakkaita neuvottiin 10 kertaa työ- ja koulutusasioissa, tukitulkkauksia ja käännöksiä tehtiin 95 kertaa. Virojoen ja Miehikkälän infopisteissä neuvontaa työ- ja koulutusasioissa annettiin 10 kertaa, tukitulkkauksia ja käännöksiä tehtiin 373 kertaa. Yhteensä asiakaspalvelua annettiin työ- ja koulutusasioissa 20 kertaa, muissa asioissa 468 kertaa, kaikkiaan yhteensä 488 kertaa.

                 Vuoden tapahtumat sujuivat suunnitellusti. Vehkalahtitalolla pidetyssä kaksikielisessä Venäläisessä illassa juhlistettiin yhdistyksen 15 toimintavuotta ja Suomi 100 juhlavuotta. Tilaisuus alkoi kahdelta, kahviossa oli tarjolla kaalipiirakoita ja perinteisiä venäläisiä unikonsiemen- ja rahka-rusinatäytteisiä pullia. Konserttiosuus alkoi kolmelta, jossa nähtiin mukaansa tempaavia lasten ja nuorten tanssiesityksiä sekä kuultiin iloisia lauluja. Yleisö, n. 100 aikuista ja lasta aplodeerasi runsaasti kaikille.   

                 Muut tapahtumat olivat Laskiainen, johon osallistui noin 100 henkilöä, nukketeatterikuvaelmat lapsille joihin aina kokoontui paljon yleisöä. Kahden kuoron ilta Viihdytään yhdessä, vietettiin Haminan Puistotalolla, esiintyjinä olivat akateeminen naiskuoro Gloria ja Haminan Viihdelaulajat. 90 henkilön yleisö antoi runsaat aplodit ensimmäistä kertaa Suomessa esiintyneelle Gloria-kuorolle ja sen johtajalle, soolo-osat laulaneelle Albina Huzinalle ja tunnelmallisista joululauluista Seija Kiiverin johtamille Haminan Viihdelaulajille. Kahviossa palveltiin n. 110 asiakasta. Ilta järjestettiin yhteistyössä SVS:n Haminan osaston kanssa.

Rodnik vastasi myös pitopalvelusta ja antoi tulkkausapua erilaisissa tapahtumissa, esim. Galina Gordeevan näyttelyssä, Boris Bezdeneznikh  näyttelyssä yms.
Kesäkerhotyön kehittämishanke Harrastusiloa Lapsille sai Leader-rahoituksen Sepra ry:n kautta. Kerhoon osallistui 16 kouluikäistä lasta, joille järjestettiin 5. - 21.6. ma-pe, liikuntaa, tutustumista urheilulajeihin, askartelua, lounaat, välipalat ja muuta mukavaa. Kerho työllisti kuukaudeksi kaksi aikuista ja kerhoajaksi kolme nuorta kaupungin kesäsetelituella. Myös yhdistyksessä työtoiminnassa olevat ja työkokeilijat osallistuivat toteutukseen. Kerholle toivottiin jatkoa.

                Yhdistyksen jäsenten matka oli järjestetty Uuteen Valamoon. Tatiana Kobzeva ja Irina Saraykina kävivät Zelenogorskissa (Terijoella) osallistuakseen kansainväliseen foorumiin ”Sukupolvien dialogi”.

 

                Suomen kielen kerhon ja kansanlauluryhmän Rodnik:in toiminta jatkui, myös lasten kerho ”Pikkunallet” 3 - 10-vuotiaille lapsille ja koululaisten kerho ”Iloiset ystävät” sekä seniorikerho toimivat aktiivisesti.

 

                 Tapahtumien valmistelutyöryhmien, draamakerhon, toiminta oli hedelmällistä. Draamakerhossa laadittiin ohjelmat seuraaviin: Maslenitsa, Voitonpäivä, Perheretkipäivä, Valojen yö, Venäläinen ilta, Pikkujoulu ja Lasten joulujuhla sekä nukketeatterikuvaelmat, venäjänkielisinä Meralikundia, Salaperäinen lampi, Tyttö joka astui leivän päälle ja suomenkielisinä Omenakauppias ja Lehmänkaupat. Niihin tehtiin käsikirjoitusten sovituksia, lavasteita ja käsinukkeja sekä pidettiin harjoituksia, joita oli 3 - 5 kertaa ennen näytöstä.

                 Käsityö- ja kokkikerhot kokoontuvat spontaanisesti, silloin, kuin sopiva ohjaaja löytyy.

                 Hallituksen kokouksia pidettiin 3 kertaa.

 

                 Yhdistyksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä vuosikertomuksen hyväksymisestä. Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti. Tarkat tiedot yhdistyksen toiminnasta voi lukea Vuosikertomuksesta 2017.

 

5. Talouskatsaus

                 Elena Suur-Uski esitti yhdistyksen talouskertomus. Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Tilikauden ylijäämä on 20281,48 euroa. Toimintatarkastuksen valmisti Talia Maltceva Tili Maltasta, Kotka.

                 Vitaly Klepatskiy kysyi Elenalta, minkälaiset tulot yhdistys sai pitopalvelun järjestämisestä. Elena vastasi, että 1601 euroa. Vitaly ehdotti, että yhdistys kehottaisi ihmisiä ja järjestöjä lahjoittamaan varoja toiminnan tukemiseksi. Vitaly:n mielestä Rodnik voisi aktiivisemmin tarjoa tiloja jäsenten käyttöön, esim. perhejuhlien viettoon ja periä jonkinlaisen vuokramaksun.

                 Irina Levikari ehdotti isompien järjestöjen kutsumista Rodnik:in jäseniksi, esim. Kehittyvä Hamina, Sepra ry.

                 Elena Karhu muistutti, miten tärkeä on lähetä yhdistyksen jäsenille tiedotukset ja ilmoitukset tulevista tapahtumista hyvissä ajoin ja kaikki mahdolliset kanavat käyttäen. Pitää myös varoittaa yhdistyksen jäseniä, että sähköpostitse lähetetyt yhdistyksen tiedotukset joutuvat useasti SPAM-kansioon.

                 Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä hyväksymisestä. Talouskatsaus hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Hallituksen vastuuvapauden myöntäminen.

                 Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä, yhdistyksen hallituksen vastuuvapauden myöntämiseksi. Vastuuvapaus hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Yhdistys Rodnik ry:n puheenjohtajan valinta

                 Tehtiin ehdotus, että Alla Suoninen jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana v. 2018. Toinen ehdotus – Irina Saraykina, joka toimii vuonna 2017 varapuheenjohtajana.

                 Äänestämisen tulokset: Irina Saraykina:n puolestaan 6 ääntä, Alla Suoninen sai 10 ääntä, 2 henkilöä eivät äänestäneet. Vuonna 2018 puheenjohtajana jatkaa Alla Suoninen.

8. V. 2018 hallituksen valinta

                 Liubov  Sergeeva oli pyytänyt eroa hallituksesta. Tästä äänestettiin, päätös: ero hyväksyttiin yksimielisesti. Tuli ehdotus Dmitri Shevtsenkon erotukseksi hallituksesta, koska hän ei osallistunut vuoden aikana hallituksen kokouksiin. 11 äänestivät ehdotuksen puolestaan, 1 jätti äänestämättä. Hallituksen uusiksi jäseniksi  kannatettiin Irina Levikari ja Natalia Galdina. Natalia Galdina valittiin 11 äänillä, Irina Levikari kieltäytyi hallituksen jäsenyydestä, mutta lupasi osallistua aktiivisesti ideointiin. Muut hallituksen jäsenet ovat Vitaly Klepatskiy, Elena Suur-Uski, Elena Ermoshkina, Irina Saraykina, Tatiana Kobzeva, Elena Nechaeva, Evgenia Byurne.

 

9. V. 2018 jäsenmaksut

                 Alla Suoninen muistutti, että yhdistyksen sääntöjen mukaan henkilö, joka kahden peräkkäisen vuoden aikana ei maksanut jäsenmaksua erotetaan. On kolme henkilöä, jotka eivät maksaneet v. 2016 ja v. 2017, niitä erotettiin yksinmielisesti.   Jäsenmaksusta pitää lähetä jäsenille muistutuksen syyskuussa.

                 Vuosikokoukselle on tehty esitys Olga Fokina-Karvosen ja Elena Rasisen valitsemiseksi yhdistyksen kunniajäseniksi. 11 äänestivät esityksen puolestaan, 1 jätti äänestämättä.

                 Hallitus oli tehnyt esityksen, että jäsenmaksut korotetaan: henkilöjäsenmaksu 20 €/vuosi ja perhejäsenmaksu 25 €/vuosi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                 Yhteisöjäsenmaksu 35 euron puolestaan äänestivät 5, 40 euron - 2, 30 euron - 1, 1 jätti äänestämättä.

                 Yhteisömaksuksi päätettiin 35 euroa.

10. Keskustelu v. 2018 toimintasuunnitelmasta

                  Alla Suoninen esitteli v. 2018 toimintasuunnitelman tapahtumakalenterin avulla.

                  Tammikuu:

                  20.1. Liikuntapäivä Uuperinrinteilla

                  Helmikuu:

                  7.2. Kymenlaakson lasten kulttuuriviikot nukketeatteriesitys

                  10.2. Ystävien päivä Hyvinvoivan hevosen tilalla

                  17.2. Laskiainen-tapahtuma

                   Maaliskuu:  

                   8.3. Ennakkoäänestys Venäjän Federation presidenttivaaleissa

                   12.3. Vuosikokous

                   18.3. Liikuntapäivä Uuperinrinteilla

                   19.3. Rodnik - kansanlauluryhmän esitys Kotkan kaupunginkirjastossa                 Rasisminvastaisen viikon avajaisissa

                   22.3. Kulttuuri- ja historiatapahtumaan osallistuminen Haminan              Kauppiaantalon museossa, yhteistyö Suomi-Venäjä seuran kanssa

                   24.3. Osallistuminen Rasisminvastaisen viikon tapahtumaan Pop Up Cafe-         Makuja maailmasta

                   Huhtikuu:

                   14.4. Kymen Helmi:n esittämän ”Tuhkimo”-näytelmän valmistamiseen osallistuminen

                   Yhdistyksen jäsenten kulttuurimatka

                   Toukokuu:

                   Voitonpäivän vietto Kannusjärvellä

                   Kesäkuu:

                   Perhetapahtuma Kesä alkaa!

                   Lasten kesäkerho

                   Heinäkuu:

                   Tattoo-viikon valmistelut

                   Elokuu:

                   Osallistuminen Tattoo-viikkoon kahvilan järjestämisellä, omien tuotteiden       myyntinäyttelyllä ja konserteilla

                   Elomarkkinat

                   Syyskuu:

                   Valojen yö tapahtumaan osallistuminen

                   Yhden päivän perheleiri, yhteistyö Haminan luterilaisen seurakunnan kanssa

                   Lokakuu:

                   Vanhusten viikkoon ja lasten satuviikkoon (nukketeatteri) osallistuminen

                   Marraskuu:

                   Venäläinen ilta

                   Annan Narinkat Haminan Kauppiaantalon museossa

                   Pikku-Joulu Suomi-Venäjä seuran kanssa

                   Joulukuu:

                   Lasten joulujuhla

                   Pikku-Joulu yhdistyksen aikuisille jäsenille

                   Vuoden 2018 toimintasuunnitelma hyväksyttiin, muutoksin, lisäyksin ja ehdotuksin täydennettynä, yksimielisesti.

 

10. Yhdistyksen toimintamuutoksien käsittely

 

                 Yhdistys haki mutta ei saanut myönteistä päätöstä uudelle työllisyyspoliittiselle hankkeelle. Vuoden aikana tehdään uusia hankehakemuksia toimintasuunnitelman mukaisesti.

 

11. Muut

                Tuli  ehdotus vielä aktiivisempi ja laajempi tiedottaa Rodnik:in tapahtumista ja toiminnasta somessa ja yhteistyökumppaneiden sivuilla netissä. 

 

12. Kokouksen päättäminen

                Puheenjohtaja Irina Saraykina julisti kokouksen päättyneeksi klo 18.45.                Puheenjohtaja                 kokouksen sihteeri           

                Irina Saraykina                Irina Levikari

 

                Pöytäkirjan tarkastaja                   Pöytäkirjan tarkastaja

                Alla Suoninen                             Vladislav Filipenko

  

12.3.2018

Haminassa


 
RODNIK ry:n VUOSIKOKOUS 12.3.2018 Tulosta Sähköposti

12.03.2018 Rodnik:issa kokoontui sääntömääräinen yhdistyksen vuosikokous. Kokouksen osallistuneet yhdistyksen jäsenet kuuntelivat toiminta- ja talouskertomukset ja hyväksyivät toiminnan tulokset ilman huomautuksia. Yhdistyksen hallituksen vastuuvapaus hyväksyttiin yksinmielisesti.

Hallituksen puheenjohtaksi vuodelle 2018 valittiin Alla Suoninen. Hallituksesta poistuivat Liubov Sergeeva ja Dmitriy Shevchenko. Uudeksi hallituksen jäseniksi äänestettiin Natalia Galdina Miehikkälästä.

Vuosikokous hyväksyi Elena Rasisen ja Olga Fokina-Karvosen valitsemisen monivuotisesta aktiivisesta työstä  yhdistyksen kunniajäseniksi.  

Vuosikokouksen päätöksellä jäsenmaksu on korotettu 5 eurolla. Edellinen maksukorotus tapahtui maaliskuussa 2014.

Vuosikokoukselle oli esitetty v. 2018 toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin, kaikki toivomukset ja lisäykset huomion ottaen.

Kiitokset kaikille kokoukseen osallistuneille!

Alla Suoninen, puheenjohtaja

Hallitus  

 
YHDISTYS RODNIK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2 / 2018 Tulosta Sähköposti
 
YHDISTYS RODNIK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS NRO 2 /2018 

Aika: 26.02.2018, klo 10.00-12.30

Paikka: Rodnik ry, Vallikatu 4, Hamina

Läsnäolijat: Аlla Suoninen pj, Irina Saraykina vpj, Elena Nechaeva, Elena Suur-Uski, Elena Ermoshkina, Tatiana Kobzeva Skypin välituksellä.

Valtakirja on antanut: Vitaly Klepatskiy Alla Suoniselle.

 

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Kaikille hallituksen jäsenille oli lähetetty kokouskutsu sähköpostitse 20.02.2018.

Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen julisti kokouksen avatuksi ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alla Suoninen, sihteeriksi Irina Saraykina.

2. Edistyslistan hyväksyminen

Edistyslista oli lähetetty kutsun liitteenä. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

3. Vuosikokouksen valmistelu

Elena Suur-Uski ilmoittii hallitukselle, että talouskatsaus 2017 on valmis. Yhdistyksen tilillä on varoja, hanketoiminnan tuloksena on saatu 20 218 euro. Yhdistys sai toiminta-avustuksia seuraavilta: Taiteen edistamiskeskus, HaLiiLii-hanke, HiLa-hanke, Haminan kaupunki. Muita tuloja olivat jäsenmaksut,  pitopalvelu ja arpajaisista saatut tuotot. Omat tapahtumat harvoin tuottaa tuloja, hyvässä tapauksessa kulut ovat samansuuruiset kuin tuotot. Matkat myös yleensä eivät tuo voittoa. 

Vuonna 2017 tuloja saattiin tulkkaus- ja käännöspalvelusta, vähäiset tulot lasten kerhon toiminnasta. Kuntoutuvan työtoimintan järjestäminen toi paljon enemmän tuloja, kuin muu toiminta.  

Yhdistyksen menot koostuivat palkkatukimaksuista, tilojen vuokramaksuista (Vallikatu 4 ja saleja tapahtumia varten), kerhotomintan tukemisesta.

Vuosikokouksessa pitää päättää jäsenmaksun suurudesta. Hallituksen  ehdotus kokoukselle: jäsenmaksu säilyy ennallaan tai korotetaan 5 eurolla.

Irina Saraykina ehdotti, nostaa esille vuosikokouksessa kysymys niistä hallituksen jäsenistä, jotka eivät osallistu hallituksen kokouksiin ja ovat passiivisia.  Hallituksen jäsenten määrä voisi olla pienempi, mutta tehokkaampi.

 4. Muutoksia yhdistyksen talouden hallinoinissa.

Elena Suur-Uskin työ hankeenvetäjänä on päättynyt 1.2.2018.  Laskujen maksamista ja muiden yhdistyksen raha-asioiden hoitamista varten on välttämätöntä, että Elenan lisäksi oikeus pankin käyttöön olisi puheenjohtajalla Alla Suonisella. Hallitus myös päätti lopettaa  tili FI0710053000914330, joka kuului Rodnetti-hankkeelle. Rahavarat siirretään Rodnik:in tilille FI8610053000905536.  Hyväksytiin yksinmielisesti. Tatiana Immosella ei ole sekä allekirjoitus- että käyttöoikeutta vuodesta 2011 lähtien.

5. Talvi 2018 tapahtumat ja suunnitelmat kevään ajalle

Ystävän päivän viettoon Hyvinvoivan hevosen tilalla Sivatissa osallistuivat yli 100 henkilöä, nukketeatterinäytelmän kaupungin kirjaston Kasper-saliin tuli katsomaan yli 60 henkilöä, Laskiaiseen osallistui saman verran aikuisia ja lapsia. Ei kannata kuitenkin järjestää ulkotapahtumat toinen toisensa perään, osallistujia kokoontuu vähemmän.  Päivä Uuperinrinteella oli menestys, osallitujia oli 60, pääsymaksu Rodnikin jäsenille korvasi HaLiiLii-hanke.

8.03. Venäjän suurlähetystö yhteistyössä Rodnikin kanssa järjestää Haminassa ennakkoäänestys Venäjän Federaation Presidenttivaaleissa. 19.03. Rodnikin kansanlauluryhmä on kutsuttu esiintymään Kotkaan; Rasismivastaisen viikon avajaisiin. 24.03. Rodnik yhteistyössä Suomi-Venäjä seuran kanssa on mukana rasismivastaisen viikon tapahtumassa Haminassa.

22.03. Yhteistyössä Haminan Suomi-Venäjä seuran osaston kanssa pidetään ”Pääsiäisen perinteet”-ilta   Kauppiantalon museossa.

Elena Ermoshkina ehdotti muoti- ja hiusmuotitapahtuman järjestämistä lokakuussa, tämän tyyppinen tapahtuma piristaisi naisia. Elena Nechaeva ja lastenkerho ”Pelikan” ovat valmis olla mukana jokaisesa tapahtumassa, jossa lapsilla on mahdollisuus esittää omaa osaamisensa. Hän kertoi myös ”Art-Planet” festivaalista Turussa 21.04. Turkuun olisi mahdollista lähteä yhdistyksen jäsenmatkalle ja samalla osallistua feestivaalin. Majoitushintoja tiedustellaan Omena-hostelista  tai Sirius nuorisoyhdistylseltä. Irina Saraykina huomautti, että tilausbussin reitti pitää suunnitella niin, että kaikki matkalle lähtijät pääsevät kyytiin (esim. Virojoki-Hamina-Kotka)

6. Yhteistyö paikallisyrittäjien kanssa

Nadja Tourunen Karhulasta tarjosi Rodnik:in jäsenille alennus Agua Zumba-ryhmään, jonka vetäjänä hän on. Rodnik ry hoitaa uimaaltaan vuokraaminen Nadja Tourusen puolestaan.  Koska vuokralaskut, jotka maksaa N. Tourunen, saapuvat Rodnik:in osoitteeseen, Elena Nechaeva ehdotti 3 euron palvelumaksun lisäämistä laskun summaan. Hallituksen jäsenet yksinmielisesti päättivät, että N.Tourunen maksaa Rodnik:in kassaan ennakkomaksun vuokramaksun korvaamiseksi.

Kaksi ensimmäistä treeniviikkoa olisi kokeiluviikkoja, sen jälkeen on mahdollista arvioida, miten yhteistyö sujuu. Tatiana Kobzeva painotti, että pitää selvittää, miten uimaallasvuorot peruutetaan ja onko peruutus maksullinen.

 7. Muut asiat 

Elena Nechaeva kertoi lasten teemaleirista 11-13.05.  Teemana on historia, järjestäjänä toimii Arbor Mundi ry Kotkasta. Rodnik voisi olla yhteistyökumppanina. E. Nechaeva piti viime kesänä kesäleirin, joka oli viikon pituinen. Leiri ei saanut rahallista tukea, toimii osallistumismaksulla. Ohjaajat olivat vapaaehtoisia, kokki sai minimipalkan.

Haminassa E.Nechaeva haluaisi järjestää lasten taiteen festivaali ja etsii rahoitusvaihtoehtoja.

Elena Ermochkina ehdotti yhteistyön laajentamista Helsingin suuntaan, esim. yhteydenottoa  kerhoon  ”Äiti24” ja venäjänkielisiin yhdistyksiin, myös festivaalin järjestämistä varten.

E.Ermochkina kertoi , että Rodnik voisi osallistua tapahtumiin 6.05 Helsingissä  ja syyskuussa 2018 Kouvolassa   ja tarjoa pitopalvelu. Hallitus päätti tehdä ensiksi laskelmat, onko tälläinen toiminta kannattava.

8. Kokouksen päättäminen

Alla Suoninen julisti kokouksen päättyneeksi klo.12.30.

 

Puheehjohtaja                            Kokouksen sihteeri

Alla Suoninen                              Irina Saraykina

 
YHDISTYS RODNIK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS NRO 1 / 2018 Tulosta Sähköposti

YHDISTYS RODNIK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS NRO 1 / 2018

Aika: 11.01.2018, klo 10.00-12.30

Paikka: Rodnik ry, Vallikatu 4, Hamina

Läsnäolijat: Аlla Suoninen pj, Irina Saraykina vpj, Elena Nechaeva, Elena Suur-Uski,Evgenia Byurne, Lubov Sergeeva, Тatiana Kobzeva.

Valtakirjan olivat antaneet: Elena Ermoshkina ja Dmitriy Shevchenko Alla Suoniselle.

1.       Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Kaikille hallituksen jäsenille oli lähetetty kokouskutsu sähköpostitse 27.12.2017. Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen julisti kokouksen avatuksi ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ala Suoninen, sihteeriksi Irina Saraykina.

2.       Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Alla Suoninen ehdotti äänestystä esityslistan hyväksymisestä työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

3. Hankeen ”Suuntana työelämä” päättyminen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne vuoden  2018 alussa.

E. Suur-Uski esitteli hallitukselle alustavat tulokset yhdistyksen ja hankkeen tuloista ja menoista v. 2017. Yhdistyksen toiminnan tulokset vuonna 2017 ovat positiivisia, taloudellinen tilanne on vakaa. E. Suur-Uski kertoi hallitukselle "Suuntana työelämä"-hankkeen päättymisestä. Hankkeen työntekijät Ritva Villikka, Elena Suur-Uski ja Irina Saraykina vapautuvat työtehtävistä.

Yhdistyksen toiminnan jatkamista ja harjoittelijoiden ja muiden työllistettyijen työn järjestämistä varten on löydettävä  uusia keinoja. Tärkein kysymys on varojen riittävyys  palkkamenoihin.  Joulukuussa 2017 jätettiin Haminan kaupungille rahoitustukea koskeva hakemus. Hakemukset hyväksytään vasta maaliskuussa, ja sitten tehdään päätökset varojen kohdentamisesta. Elena Suur-Uski ehdotti hallitukselle, että osa yhdistyksen varoista olisi siiretty vararahastoon,  palkkakustannuksia tai osittaista rahoitusta (omarahoitus) yhdistyksen mahdollisia hankkeita varten.

4.       Työn järjestäminen muuttuneessa tilanteessa v. 2018

Аlla Suoninen huomautti, että hanketominnan päättyminen toi yhdistykselle erilaiset haasteet. Yhdistys tarvitsee minimi yhden palkatun henkilön toimistotyöntekijäksi. Vaihtoehtona on infopisteiden suljettaminen Haminassa ja Virojoella, kerhotoiminnan lopettaminen, kaikkien tapahtumien järjestäminen pelkkä vapaaehtoisvoimin, mikä on erittäin  työlästä ja ei voi taata jatkuvuutta. Myös uusien hankkeiden kehittäminen ja erilaisien hakemuksien tekeminen vaatii osaamista ja aikaa.

 а) toimistotyön järjestaminen

Irina Saraykina kertoi toimistotyöntekijän päivittäisistä tehtävistä (ks. Liite 1). E. Suur-Uski esitti palkkanlaskenta-ehdotus kahdelle osa-aikatyöntekijälle (ks. Liite 2). Keskustelun jälkeen hallitus päätti yksimielisesti ottaa  kaksi osa-aikatyöntekijää. Irina Saraykinalla on 25 työtuntia viikossa 15.1-30.6. Alla Suoninen on työkokeilussa 15.1-14.4., sitten hänellä alkaa oikeus palkkatukiin. Sillä tavalla yhdistys säästää palkkakuluissa, ja 15.4. alkaen Alla Suoninen voi työskennellä kokopäiväisesti.

Tatiana Kobzevan mielestä yhdistyksen toimintaa on jatkettava. Kevään aikana yhdistyksen on ehdottomasti osallistuva kaupungin hakuun  kuntouttavan työtoimintan järjestäjäksi. Erilaisiin työllistämisvaihtoehtoihin, jotka yhdistys tarjoaa, kutsua nimenomaan aktiivisia ja yhdistystyöstä innostuneita  henkilöitä. Tatiana Kobzevan mukaan on välttämätöntä, että uudet työntekijät ja harjoittelijat ennen työn alkamista tutustuvat niin kutsutuun  "Yhdistyksen työntekijän/työkokeilijan oikeudet ja velvollisuudet".

I. Saraikina ehdotti että TE-palveluiden kautta kutsutaan yhdistykseen työkokeiluun tai palkkatuella tuetun toimintaan henkilöitä, joilla on tiettyjä taitoja ja osaamisia, jotka ovat yhdistyksen toiminnan kannalta hyödyllisiä.

 b) kerhotoiminnan, tapahtumien ja matkojen järjestäminen

ü  Vilkkaan keskustelun jälkeen hallitus päätti yksimielisesti kerhotoiminnassa ja  tapahtumien järjestämisessä useammin turvautumaan talkoovoimiin (esimerkiksi pyydetään leipomaan yms).

ü  Taloudellisista syistä hallitus päätti yksimielisesti nostaa lasten ja nuorisokerhojen osallistumismaksun. 6 kk maksu aikaisemmin oli 20 e, vuonna 2018 6 kk maksaisi 40 e per lapsi. Sisarusalennus on 20 %.

ü  Hallituksen yksinmielisellä päätöksellä Seniorikerho saa käyttöönsä rahasumman, jonka suuruus on sama, kuin kerhon osallistuijen jäsenmaksujen summa. 

ü  Kansanlauluryhmä ”Rodnik” toimii vuonna 2017 aktiivisesti. Ryhmä esiintyi myös Pietarissa kulttuurifestivaalissa. Ryhmän kulut ovat enimmäksen taiteellisen johtajan kilometrikorvaukset. Kun ryhmän laulajat tilaavat esiintymispukuja omalla kustannuksella ja monella on myös pitkä matka harjoituksiin, niin ryhmän toimintaan osallistuminen ei ole realistista tehdä maksulliseksi kulujen kattamiseksi. kansanlauluryhmä kuitenkin voisi etsiä esiintymismahdollisuuksia, josta saisi korvausta, esim. Haminan iltatori-ohjelmaan osallistuminen.

ü  Teatterikerho. Alla Suoninen ehdotti muutaman uuden nuken ostoa nukketeatteria varten. Päätetty tutkia mahdollisuuksia ja hintoja.  

ü  Hallitus päätti yksinmielisesti korvata matkakulut vapaaehtoisille kerhonvetäjille.

ü  Yhdistyksen jäsenten matkoja. Elena Suur-Uskin mielestä matkat voisivat tuoda yhdistykselle tuloja, ei pelkkä kuluja. Hallitus kannatti matkoijen aktiivista järjestämistä. Jäsenille täytyy tarjoa monipuolisia ja kiinnostavia matkavaihtoehtoja.

5.       Taloussuunnittelu 2018

a)      välttämättömät kulut

Yhdistyksen järkevän toiminnan kannalta välttämättömiä kuluja ovat kaupungin perimä vuokramaksu Vallikatu 4 rakennuksen käytöstä, kaksi puhelinta, toinen Haminan infopisteessa ja toinen Virojoen infopisteessa, Internet, toimintatarkastaijen palkkiot, kahden osa-aika työntekijöiden palkkakulut. Hallitus vahvisti yksinmielisesti, että yllämainitut kulut ovat välttämättömiä.

b)      kulujen leikkaaminen

Yksinmielisesti päätettin sulkea kaksi yhdistyksen käytössa olevaa  puhelinliittymää.

 c)       mistä varoja yhdistyksen toimintaan?

Elena Nechaeva kertoi, että aikuisten opintokerhojen toimintaan on mahdollista saada tukea Opintokeskukselta, noin 55% .

Kaikkien hallituksen jäsenten mielestä pitää kehittää uusia hankeita ja aktiivisesti hakea rahoitusta toiminnan kuluijen kattaamiseksi.

Pitää myös mahdollisuuksien mukaan osallistua kaupungin tai muiden yhdistyksien hankkeisiin yhteistyökumppanina.

6. Talouskertomuksen 2017 valmistelu

Elena Suur-Uski ilmoitti, että talouskertomus 2017 on melkein valmis. Ehdotetaan, että osasta yhdistyksen varoista  muodostetaan n.s. puskurirahasto, josta maksetaan esim. palkka osa-aikatyöntekijöille. Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi  Elena Suur-Uski ehdotti Talia Maltsevan Tilitoimisto Tili Malta:sta ammattiosaamisen ja edullisemman tarjouksen perusteella. Talia Maltsevan äänestettiin ja valittiin yksinmielisesti.

7.       Muut asiat

ü  Vuosikokouksen 2018 valmistelu. Tuli yksinmielinen ehdotus äänestää vuosikokouksessa pois hallituksen jäsenistä henkilöt, jotka eivät osallistu kokouksiin ja päätöksien tekoon.

ü  Jokavuotinen perinteinen yhdistyksen tapahtuma Laskiainen on 17.02. Tapahtuman järjestämista varten tarvitaan vapaaehtoisia avustaija. Kansanlauluryhmä esiintyy, pitää kutsua ryhmän jäseniä. Otetaan huomioon, että samana päivänä pidetään Laskiaistapahtuma Kotkassa.

8.       Kokouksen päättäminen

Alla Suoninen julisti kokouksen päättyneeksi klo 12.30

Puheehjohtaja                                                         kokouksen sihteeri

Alla Suoninen                                                          Irina Saraykina

 

käännös Alla Suoninen

 
 
 
Rodnik © 2018