• English
  • Finnish
  • Russian

RODNIK ry:n vuoden 2017 VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Tulosta Sähköposti

 Aika:                               6.3.2016, klo 17.00 – 19.20

 Paikka:                           Rodnik ry Vallikatu 4, Hamina             

 Osallistujat:                    25 jäsentä, lisäksi valtakirjan oli antanut 13 jäsentä

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

                             Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen avasi kokouksen, kokous vahvistettiin päätösvaltaiseksi. Kaikille yhdistyksen jäsenille oli lähetetty kokouskutsu kaksi viikkoa aiemmin, puhelimitse ja sähköpostitse. Kokouskutsu oli myös yhdistyksen kotisivuilla sekä sosiaalisen median sivuilla.

 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

                    Ehdotukset valinnoiksi: kokouksen puheenjohtajaDmitriy Shevchenko,

                    sihteeri – Olga Fokina-Karvonen, pöytäkirjan tarkastajat – Nina Toikka ja Ritva Villikka, ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

 3. Esityslistan vahvistaminen

Kokouksen puheenjohtaja Dmitriy Shevchenko ehdotti kokouksen esityslistaa työjärjestykseksi. Se hyväksyttiin yksimielisesti.

 4. Yhdistyksen Rodnik ry v. 2016 vuosikertomuksen esittely

Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen esitteli vuosikertomuksen vuodelta 2016, todeten, että kyseessä oli 15. yhdistyksen toiminnan vuosi. Yhdistyksen tiloissa kävi vuoden aikana 2690 ihmistä. Jäsenmäärä kasvoi, henkilöjäseniä oli 148 ja yhteisöjäseniä 2, sekä vanhempien ilmoittamina 67 lasta. Jäsenmaksut oli hoidettu hyvin. Ajankohtaisista tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen koti- ja somesivuilla, tekstiviestein ja sähköpostitse. Tilat Haminassa olivat avoinna arkisin, hanke Suuntana työelämä toimi tuloksellisesti, konkreettiset luvut ovat vuosikertomuksessa. Virojoen ja Miehikkälän infopisteet toimivat hyvin.

Tapahtumat pidettiin toimintasuunnitelman mukaisesti, lisäksi oli spontaaneja lapsi- ja perhetapahtumia. Maslenitsa ja nukketeatteriesitykset keräsivät paljon yleisöä. Lasten kesätapahtuma Matka maailman ympäri oli hyvin suunniteltu ja toteutettu. Hamina Tattoo-viikon aikana pidettiin kahvilaa Kauppiaantalomuseolla, kävijöitä oli 380, myös muissa tapahtumissa pidettiin onnistuneesti kahviota; leivonnaisia valmisti yhdistyksessä työllistetty ammattitaitoinen kondiittori.

Monivuotinen yhteistyö Suomi-Venäjä seuran Haminan osaston kanssa jatkui aktiivisena: kaupunkisuunnistus, juhlia ja yhteislauluiltoja. Yhteistyössä Haminan luterilaisen seurakunnan ja Yksillä Purjeilla hankkeen kanssa järjestettiin retkipäivä. Perinteisessä Venäläisessä illassa esiintyivät ensimmäisellä puoliajalla paikalliset esiintyjät tanssein ja lauluin, toisella puoliajalla nähtiin Säästöleikkuri, minkä myös Arbor Mundi ry kutsui esitettäväksi Kotkassa. Osallistuttiin jokasyksyiseen Haminan Valojen yöhön uudella tavalla ja paremmalla menestyksellä kuin aiemmin. Yhteistyö Udmurtien kulttuurin edustajien kanssa kehittyi aktiivisen Eduard Khakimovin ansiosta. Matkat tehtiin Uuteen Valamoon, Tallinnaan ja vaaleihin Lappeenrantaan.

Suomen kielen kerhoja oli kaksi, alkeis- ja jatkokerho. Seniorikerho jatkui. Hyvin suosittu lastenkerho jaettiin kahtia, alle kouluikäisille ja koululaisille. Draamakerho kokoontui, kun oli välttämätöntä laatia ohjelma tapahtumiin; harjoituksissa oli hauskaa ja tulos ilahdutti sekä katsojia että esiintyjiä. Kansalauluryhmä harjoitteli 6 kertaa ja esiintyi yhdistyksen tapahtumissa. Vuoden alussa kansanlauluryhmä juhli 10-vuotistaivaltaan. Käsityökerhoja järjestettiin, kun ilmaantui sellainen taitaja, joka halusi jakaa osaamistaan.

Hallitus kokoontui 4 kertaa. Hallituksen edustajat osallistuivat erilaisiin kokouksiin ja seminaareihin.

Kommentteja: Elena Karhu kiitti Irina Saraykina lastenkerhotyöstä ja sosiaalisen median sivujen aktiivisesta päivityksestä. Elena Fortuna-Färm arveli, että jos vuosikertomus jatkossa sisältäisi enemmän tilastovertailua edelliseen vuoteen, se olisi helppotajuisempi. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä vuosikertomuksen hyväksymisestä. Vuosikertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

                       

5. Talouskatsaus

                     Elena Suur-Uski esitteli talouskatsauksen. Keskustelussa tuloista, menoista, siirtosaamisista, verrattuna edellisvuoteen, saatiin kommentti, että matkakulut voisi jaotella tarkemmin. Tilikauden tulos -3827,78 euroa, siirrettiin pääomatilille, oma pääoma on 20791,25 €. Tilintarkastuksen suoritti jo neljäntenä vuotena HTM-tilintarkastaja Arja Fri, antaen hyväksyvän lausunnon. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä hyväksymisestä. Talouskatsaus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tilintarkastajana jatkaa vuonna 2017 Arja Fri.

 

6. Hallituksen vastuuvapauden myöntäminen

                     Puheenjohtaja ehdotti äänestystä, yhdistyksen hallituksen vastuuvapauden myöntämiseksi. Vastuuvapaus hyväksyttiin yksimielisesti.

 7. Yhdistys Rodnik ry:n puheenjohtajan valinta

                     Ehdotettiin, että Alla Suoninen jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana v. 2017. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

8. V. 2017 hallituksen valinta

                     Elena Fortuna-Färm ja Elena Karhu pyysivät eroa hallitusjäsenyydestä. Äänestettiin, ero hyväksyttiin yksimielisesti. Hallituksen jäseneksi ehdotettiin Elena Ermoshkinaa. Hän suostui ja valittiin yksimielisellä äänestyspäätöksellä. Muut hallituksen jäsenet ovat: Alla Suoninen, Elena Suur-Uski, Dmitriy Shevchenko, Vitaly Klepatskiy, Ljubov Sergejeva, Irina Saraykina, Tatiana Kobzeva, Evgenia Byurne ja Elena Nechaeva.

                            

 9. V. 2017 jäsenmaksut

                    Hallitus oli tehnyt esityksen, että jäsenmaksut jätetään v. 2017 ennalleen, henkilöjäsen 15 €/vuosi ja perhejäsen 20 €/vuosi ja yhteisöjäsenet 30 €/vuosi. Dimitar Dimitrov ehdotti jäsenmaksujen nostamista. Äänestettiin. Hallituksen ehdotusta kannatti 37, 1 vastusti, päätös: jäsenmaksut jätetään ennalleen.

 10. Keskustelu v. 2017 toimintasuunnitelmasta

                     Alla Suoninen esitteli v. 2017 toimintasuunnitelman, aloittaen jo toteutuneesta. Tammikuussa ei osallistuttu Venäjä suurlähetystön uudenvuoden juhlaan, se oli peruttu suru-ajan vuoksi. Petroskoin akateemisen kuoron Gloria ja Haminan Viihdelaulajien yhteiskonsertti Puistotalossa sujui hyvin ja menestyksekkäästi. Helmikuussa osallistuttiin Kymenlaakson lasten kulttuuriviikkoihin nukketeatteri-esityksellä, yleisöä oli paljon. Kaupungin kirjastogalleriassa pidettiin. Boris Bezdeneznykhin näyttelyn (1.2. – 25.2.) avajaiset. Katsojia ja ostajia kertyi lukuisasti. Maslenitsa vietettiin 25.2. onnistuneesti.

Maaliskuun tapahtumia ovat vuosikokous ja Galina Gordeevan näyttely kirjastogalleriassa 29.3. -22.4. Huhtikuussa suunnitelmissa ovat luontoretki ja teatterimatka Helsinkiin, toukokuussa Voitonpäivän ja samanaikaisen Eurooppa-päivän vietto, kesäkuussa Kesä alkaa! tapahtuma sekä lastenleiri, elokuussa jäsenten kulttuuri-huvimatka. Kohteiksi ehdotettiin Hämeenlinnaa, Savonlinnaa, Suomenlinnaa ja Virojokea. Syyskuussa on tavoite osallistua Valojen yöhön ja järjestää leiripäivä yhteistyössä Haminan seurakunnan kanssa. Lokakuussa osallistutaan lasten satuviikkoon ja vanhustenviikkoon. Marraskuussa järjestetään Venäläinen ilta ja osallistutaan Annan Narinkoihin. Joulukuussa toteutetaan Lasten joulujuhla. Vuoden aikana voidaan osallistua myös muihin tapahtumiin yhteistyökutsujen pohjalta. Lisäksi huomioidaan, että on Suomen 100-vuoden itsenäisyyden juhlavuosi.

a.       muutoksia toimintasuunnitelmaan

Elena Suur-Uski kertoi, että työllisyyspoliittinen hanketyö supistuu koko Suomessa. Suuntana työelämä hanke päättyy kesäkuussa. Vain suuret toimijat jatkavat. Rahoituksen etsintä jatkuu, joko kaupallista toimintaa, yhteishankkeita kaupungin kanssa tai muuta tukea. Toiminnan organisointi vapaaehtoistyönä ei ole realistista.

b.      kaupallisen toiminnan aloittaminen tai partnerina osallistuminen

Kokouksen puheenjohtaja ja Elena Fortuna-Färm ehdottivat, että yhdistyksessä aloitetaan perehtyminen kaupallisen toiminnan lakeihin ja säädöksiin. Aiheesta keskusteltiin, yhdistyksen säännöt eivät estä sellaista. Ehdotuksesta äänestettiin, hyväksyttiin yksimielisesti.

c.       ОСОРС jäsenyyskysymys

Kokouksen puheenjohtaja on tutustunut järjestön työhön, se yhdistää Venäjän -ulkopuolella asuvia. Sen kautta voi löytää partnereita suuriin hankkeisiin. Elena Suur-Uski muistutti mieliin FARO-jäsenyydestä eroamisen. Liittymisestä OCOPC järjestöön äänestettiin: tulos liittymisen puolesta 10 ääntä, vastaan 15 ääntä, 13 henkilöä ei äänestänyt. Päätös: ei liitytä

 11. Muut asiat

                     Alla Suoninen kertoi olevansa sitoutumaton Vihreiden kuntavaaliehdokas ja kehotti käyttämään aktiivisesti äänioikeutta vaaleissa.

 12. Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja Dmitriy Shevchenko julisti kokouksen päättyneeksi klo 19.20.


                       puheenjohtaja                          kokouksen sihteeri           

                       Dmitriy Shevchenko                Olga Fokina-Karvonen


                      pöytäkirjan tarkastaja               pöytäkirjan tarkastaja                                          

  Nina Toikka                              Ritva Villikka

  Haminassa 15.3.2017

 
< Edellinen   Seuraava >
 
 
Rodnik © 2017