• English
  • Finnish
  • Russian

HALLITUKSEN KOKOUS Nro 3 Tulosta Sähköposti

 YHDISTYS RODNIK RY:N HALLITUKSEN KOKOUS NRO 3 /2017

 Aika             30.8.2017, klo 15.00 – 17.30

Paikka          Rodnik ry, Vallikatu 4, Hamina                          

 Läsnäolijat:  Аlla Suoninen pj, Irina Saraykina, Elena Suur-Uski, Еlena Ermoshkina ja Dmitriy Shevchenko.

Valtakirjan olivat antaneet: Evgenia Byurne ja Tatiana Kobzeva Irina Saraykinalle, Elena Nechaeva Alla Suoniselle.

 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Kaikille hallituksen jäsenille oli lähetetty kokouskutsu sähköpostitse 15.8.2017. Yhdistyksen puheenjohtaja Alla Suoninen julisti kokouksen avatuksi ja kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alla Suoninen, sihteeriksi Irina Saraykina.

 2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista oli lähetetty kutsun liitteenä. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi.

 3. Lyhyt katsaus yhdistyksen viimeaikaisista tapahtumista

                     Alla Suoninen ja Irina Saraykina kertoivat siitä, mitä yhdistyksessä on tapahtunut hallituksen viime kokouksen jälkeen.

a. Toukokuu

6.5.2017 järjestettiin Vaihtopäivä, johon saapui vähän tavaroiden vaihtajia.

9.5.2017 vietettiin Voitonpäivää ja Eurooppa-päivää, jolloin muistimme kaikkia toisen maailmansodan konflikteissa kuolleita. Voitonpäivän tapahtumien suunnittelu onnistui hyvin. Kävimme päivällä neuvostoliittolaisten lentäjien haudalla Kannusjärvellä ja illalla meillä oli ohjelmallinen tapaaminen Jaspis-kahvilassa.

b. Kesäkuu

Perhetapahtuman Hurraa kesä! sijasta toteutettiin uusi hanke, lasten urheilullinen kesäkerho Harrastusiloa Lapsille, HiLa. Kerho toimi 5. - 21.6.2017, arkipäivinä klo 8.30 - 15, Rodnik ry:n tiloissa ja viereisessä entisessä päiväkodissa. Kerhoon osallistui 16 lasta, jotka olivat iältään 7 – 14 v. Kesäkerho työllisti kaksi kokopäiväistä ohjaajaa ja kolme nuorta Haminan kaupungin kesäseteleillä. Kerhon toteutus onnistui hyvin. Osallistujat ja heidän vanhempansa olivat erittäin tyytyväisiä kerhon toimintaan ja halusivat jatkoa toiminnalle. Elena Suur-Uski esitteli kesäkerhohankkeen talouskatsauksen.

 

Lisäksi Terijoella 26.6. - 1.7.2017 pidettyyn kansainväliseen Foorumiin ”Sukupolvien vuoropuhelu”, osallistui kaksi meidän työntekijäämme, Irina Saraykina ja Tatiana Kobzeva. Foorumi oli osa Itsenäisten valtioiden yhteisön Perhevuoden yhteistyötä, siihen osallistui delegaatioita 8 maasta, läheltä ja kaukaa.

c. Elokuu

10.8.2017 oli vuorossa Elomarkkinoiden avajaiskulkue. Aikeissa oli osallistua siihen eri kansallisuuksia edustavissa puvuissa, mutta monista syistä johtuen näin ei käynyt, meitä ehti tulla kulkueeseen vain alle kymmenen. 

Kulttuuri-huvimatka yhdistyksen jäsenille, heidän perheilleen ja ystävilleen oli suunnitelmissa tehdä 12.8.2017, omin autoin Imatralle etnofestivaaleille: Karjalaa kahta puolen rajaa. Matkaan lähtijöitä ei löytynyt. Esillä oli myös matka Serena-vesipuistoon 19.8.2017. Lähtijöitä ilmoittautui niin vähän, että sitä ei toteutettu.

 

D. Shevchenko ehdotti tehtäväksi suurta ulkotelinettä, esimerkiksi lasitettuna, ja sen laittamista Rodnik ry:n sisääntuloalueelle. Ulkotelineeseen sijoitettaisiin suuret julisteet mainostamaan yhdistyksen tapahtumia ja kerrottaisiin toteutuneista.

Lisäksi hän ehdotti tutkimuskyselyä, millä perusteilla ihmiset eivät osallistuneet siihen tai tähän tapahtumaan tai matkaan.

E. Ermoshkina ehdotti, että Rodnik ry:n jäsenille muistutetaan esimerkiksi tekstiviestillä tapahtumista useammin lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

 4. Syyskauden 2017 tapahtumia

a. Yhden päivän leiripäivä eli retkipäivä

Haminan evankelis-luterilaisen seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestetty perheleiri on ollut varsin suosittu. Tänä vuonna osallistujaluettelo tuli myös täyteen. Retkipäivä on 9.9.2017. Rodnik ry:n osuus: osallistujaluettelo, leikit, tietokilpailu pienille ja paperiaskartelu, niiden järjestymisestä vastaa I. Saraykina. 

 

b. Valojen yö 15.9.

Kaupungin tapahtumaan Valojen yö Rodnik ry perinteisesti järjestää kahvion (kahvio on kuten viime vuonna avoinna klo 17 – 21 Raatihuoneen torilla).

Lapsille ja aikuisille halutaan pitää tietokilpailu Suomen ja Haminan historiasta, liittyen Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen. Organisoinnista vastaa Daria Molodtcova. E. Ermoshkina tarjosi voittopalkinnoiksi yrityksenä shampoita. Alla Suoninen lupasi tuoda palkinnoksi kirjan Sata vuotta Suomen historiaa. Yhteisenä äänestys-päätöksenä päätettiin myös kysyä palkintoja kaupungin liikuntatoimelta ja teatterilta (teatteri- tai elokuvalippuja).

 

E. Ermoshkina tarjoutui tuomaan myyntiteltalle kaikkien niiden logot, jotka antavat palkintoja. Lisäksi ehdotettiin, että Onnenpyörää varten tuodaan pikkulahjoja, toteutuksesta vastaa I. Saraykina.

Kasvomaalausta, vaikka se onkin suosittua, päätettiin olla järjestämättä, koska illalla on pimeää ja on liian kylmää sekä epähygieenistä tehdä sitä.

D. Shevchenko ehdotti lapsille jaettaviksi geelitäytteisiä ilmapalloja. Hänen mukaansa viime vuonna muiden ilmapallopisteissä oli isot jonot. Hän lupasi ilmoittaa hinnat, jos ilmapalloihin tulisivat Rodnik ry:n logot. I. Saraykina selvittää heliumkaasupallojen hinnat.

 

Todettiin, että on välttämätöntä löytää vapaaehtoisia avustajia myyntipisteeseen, tästä vastaa Irina Saraykina.

 c. Vanhusten viikko 2.10 - 7.10.2017

Kansanlauluryhmä Rodnik osallistuu Vanhusten viikon pääjuhlaan, joka pidetään Simeon-salissa 3.10.2017, alkaen klo 13. Kansanlauluryhmä esittää 3 - 4 laulua.

Lisäksi kansanlauluryhmällä on 45 minuutin esiintyminen Kotkassa 3.10.2017, alkaen klo 11, vanhusten hoivakodin hyväntekeväisyyskonsertissa. Yhteydenpidosta ja järjestelyistä vastaa Irina Nieminen.

 d. Venäläinen ilta

Venäläinen ilta pidetään 11.11.2017. Paikka pitää vielä selvittää, se riippuu illan ohjelmasta. E. Ermoshkina lupasi välittää hänelle tuttujen Suomessa toimivien venäläisklubien yhteystietoja. Irina Saraykina vastaa yhteydenpidosta.

Illan ohjelmaehdotuksia:

o   näytelmä, koostuen eri tyylilajien artisteista

o   orkesteriesitys

o   kuoroesitys

o   ALFA DanceClub ry:n esitys

o   Ljudmila Rempel ja tanssiryhmä;

o   ooppera, N. Vlasova (Mihailovski-teatteri ), vastaava E. Ermoshkina;

o   romansseja, Tatjana Lutsko, vastaava D. Shevshenko.

E. Ermoshkina ehdotti sovittavaksi venäläisyhdistysten kanssa periaatetta ”te – meille ja me – teille” E. Suur-Uski ehdotti, että tiedustellaan yhdistyksen jäseniltä ja tutuilta esiintyjiä.

e. Mahdollisuus festivaalimatkaan 5.10.2017

Kansanlauluryhmä Rodnik osallistunee 5.10.2017 festivaaliin Nevan rannat, joka pidetään Leningradin alueeseen kuuluvassa Kolpinassa. Yksimielisesti päätettiin, että tulee selvittää matkakulut Hamina-Kolpina-Hamina. Vastaavana toimii Irina Saraykina.

 f. Muut tapahtumat

E. Ermoshkina ilmoitti hallitukselle, että 2.9.2017 pidetään suuri muotinäytös Kouvolassa ja ehdotti, että yhdistys järjestäisi sinne kahvion. Hallituksen enemmistö ei kannattanut ehdotusta. Hän totesi, että 16.12.2017 on muotinäytös Helsingissä, sinne voisi myös järjestää kahvion. Tehtiin päätös selvittää asiaa tarkemmin.

D. Shevchenko tarjosi omia palvelujaan mainostuotteiden valmistamiseen. Lisäksi hän ehdotti pidettäväksi mainontaluentoja. Vastaavana ja luennoitsijana toimisi D. Shevchenko. Hyväksyttiin yksimielisesti.

E. Ermoshkina ehdotti järjestettäväksi lokakuussa luentoja markkinoinnista. Vastaavana ja luennoitsija toimisi E. Ermoshkina. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Vielä yksi tapahtuma käytiin läpi, kaupungin Harrastemessut, jotka pidetään 31.8.2017 Bastionissa, klo 9 -19. Rodnik ry organisoi sinne infopisteen ja esittää uuden nukketeatterinäytelmän Salaperäinen lampi eli Lammen hirviöt.

 5. Kerhotoiminta

a. Lasten ja kouluikäisten kerhot ovat mainostaneet itse itseään erinomaisesti, toimivat jo kolmatta vuotta. Vastaavat kysyntään.

b. Seniorikero toimi toista vuotta ja on myös suosittu.

c. Suomen kielen jatkokerho jatkuu. Kävijöitä on välillä paljon ja välillä vähän.

d. Suomen kielen alkeiskerhon aloittaminen on suunnitelmissa.

e. Venäjän kielen alkeiskerhon järjestäminen on suunnitelmissa.

 

6.  Suunnitelmat liiketoiminnan aloittamisesta

Hallituksen jäsenet keskustelivat erilaisista yritystoimintamuodoista. E. Ermoshkina ja D. Shevchenko lupasivat tuoda keskusteltaviksi omat ehdotuksensa.

Hanketyössä on kehitelty ajatusta uudesta hankkeesta, jonka tavoitteena olisi aikaan saada osuuskunta, tästä vastaa Elena Suur-Uski.

 7. Muut asiat

Muita asioita ei pyydetty käsiteltäviksi kokouksessa.

 8. Kokouksen päättäminen

Alla Suoninen julisti kokouksen päättyneeksi klo 17.30.

puheenjohtaja                                                    sihteeri

Alla Suoninen                                                    Irina Saraykina

 

käännös Ritva Villikka

 


 

 

 

 

 
Seuraava >
 
 
Rodnik © 2017