• Finnish
  • Russian

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020 Tulosta

Aika: 9.3.2020

Paikka: Vallikatu 4, 49400 Hamina

Kutsuttu: Irina Saraykina, Elena Suur-Uski, Alla Suoninen, Tatyana Kobzeva, Olga Dubok, Ganna But, Vitaly Klepatskiy, Evgenia Byurne, Elena Nechaeva.

1. Kokouksen avaaminen ja sen päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Kaikille hallituksen jäsenille ilmoitettiin kokouksen päivämäärä sähköpostitse 18.2.2020, myöhemmin muistutus lähetettiin tekstiviestinä.

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina avasi kokouksen klo 15.45.

Läsnäolijat: Irina Saraykina, Elena Suur-Uski, Alla Suoninen, Olga Dubok, Ganna But, Vitaly Klepatskiy. T. Kobzeva, E. Nechaeva ja E. Byrne delegoivat äänensä I. Saraykinalle.

2. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Vitaly Klepatskiy.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hallituksen kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

4. Yhteenveto vuodesta 2019

Hallituksen puheenjohtaja kertoi yhdistyksen vuoden 2019 toiminnasta (kts.liite ”Vuosikertomus”).

5. 2019 Talouskertomus

Rahastonhoitaja Elena Suur-Uski esitteli hallitukselle yhdistyksen taloudellisen toiminnan tulokset, tulot ja menot vuodelta 2019. Tilinpäätöksen hyväksyi tilintarkastaja Talia Maltseva Tili- Maltasta (kts. liite ”Talouskertomus”).

6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden  2020 toimintasuunnitelman (kts. liite ”Toimintasuunnitelma”).

7. Jäsenmaksut

Hallituksen jäsenet  keskustelivat mahdollisesta jäsenmaksun suuruuden muutoksesta ja äänestivät yksimielisesti ehdotusta vuosikokoukselle, että jäsenmaksujen suuruus pysyy ennallaan vuonna 2020.

8. Yhdistyksen yhden pankkitilin lopettaminen

Rahastonhoitaja Elena Suur-Uski ehdotti, että toinen yhdistyksen kahdesta Nordean pankkitilistä FI24 1005 3000 9123 75 säästämissyystä lopetetaan ja tilillä olevat varat siirretään voimassa olevalle tilille FI86 1005 3000 9055 36. Hyväksytiin yksimielisesti.

9. Ehdotukset hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi vuodelle 2020

1). V. Klepatskiy ilmoitti että haluaa erota hallituksen jäsenyydestä.

2). A. Suoninen ehdotti, että vuosikokoukselle voisi esittää Olga Haapalehdon uudeksi hallituksen jäseniksi.

3). A. Suoninen ehdotti, että vuosikokoukselle voisi tarjota Irina Saraykinan nimittämistä puheenjohtajaksi.

10. Muuta

1). Hallituksen puheenjohtaja esitti luettelon yhdistyksen jäsenistä jotka eivät suorittaneet jäsenmaksua vuonna 2018 ja 2019. Yhdistyksen sääntöjen  mukaan jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kahden vuoden ajan, menettävät jäsenyytensä Rodnikissa.

2). Puheenjohtaja ehdotti että vuosikokoukselle esitetään kaksi uutta ehdokasta yhdistyksen kunniajäseneksi : Alla Suoninen ja Elena Suur-Uski.

3). I. Saraykina kertoi että Rodnik ry:n  jäsen O. Agalakova haluaisi ohjata erilaisia kerhoja Rodnik ry:n sivuosaston puitteissa Virojoella.

4). Rahastonhoitaja E. Suur-Uski ehdotti laadukasta ja turvallista kirjanpitoa varten uuden tietokoneen ostamista vanhentuneen  sijaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5). A. Suoninen ehdotti Rodnik ry:n eroa Kehittyvä Hamina ry:stä tämän yhdistyksen passiivisuuden takia.

6). I. Saraykina ehdotti harkitsevansa etnisten suhteiden neuvoa-antavan toimikunnan (ETNO) jäsenyyttä.

7). Elena Suur-Uski ehdotti, että Valentina Kempiän voisi  äänestää yhdistyksen uudeksi kirjanpitäjäksi, koska Elena Suur-Uski on lähiaikoina jäämässä eläkkeelle.

11. Seuraavan hallituksen kokouksen päivämäärä

Seuraavan hallituksen kokouksen päivämäärä päätetään myöhemmin.

12. Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 17.00.

Hallituksen puheenjohtaja                                        Sihteeri

Irina Saraykina                                                             Vitaly Klepatskiy