• Finnish
  • Russian

VUOSIKOKOUKSEN 2021 PÖYTTÄKIRJA Tulosta
21.04.2021

Yhdistyksen vuosikokous 2021

Pöytäkirja

Aika: 30.3.2021 klo 16-17

Paikka: Microsoft Teams

1.      Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina avasi kokouksen klo 16.10.

2.      Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden kokouksen pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa laskentakomitean valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irina Saraykina: yksimielisesti

Kokouksen sihteeriksi valittiin Valentina Kempi: yksimielisesti

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Olga Fokina-Karvonen ja Alla Suoninen.

Äänien laskenta - Valentina Kempi: yksimielisesti

3.      Kokouksen päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina ilmoitti läsnä olleille, että kaikille Rodnik ry:n jäsenille oli ilmoitettu kokouksen päivämäärä asianmukaisesti sähköpostitse ja tekstiviestillä, ilmoitus kokouksesta on yhdistyksen Internet-sivulla ja somessa. Kokouksella on läsnä 9 henkilöä + 17 delegoitua ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina julisti kokouksen päätösvaltaiseksi.

4.      Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

5.      Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirjanpitäjä Valentina Kempi esitteli yhdistyksen taloudellisen toiminnan tulokset, tulot ja menot vuonna 2020 sekä tilintarkastaja Talia Maltsevan lausunto. Tilintarkastajan lausunto on positiivinen, raportti hyväksyttiin ilman kommentteja.

6.      Tilinpäätöksen 2020 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä talouskatsauksen hyväksymisestä. Talouskatsaus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä yhdistyksen hallituksen vastuuvapauden myöntämiseksi. Vastuuvapaus hyväksyttiin yksimielisesti.

7.      Toimintasuunnitelma 2021

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

8.      Jäsenmaksu vuonna 2021

Hallitus ehdotti kokoukselle jäsenmaksun suuruuden säilyttämisestä samalla tasolla kuin vuonna 2020: henkilökohtainen 20 euroa vuodessa, perhejäsenyys 25 euroa vuodessa, yhteisöjäsen 35 euroa vuodessa. Liittymismaksua ei ole. Jäsenmaksu päätettiin äänten enemmistöllä pitää entisellä tasolla.

Kokouksen puheenjohtaja Irina Saraykina muistutti että yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksua kaksi vuotta peräkkäin eivät voi enää olla yhdistyksen jäseniä. Tällaisia henkilöitä on 6. Kokous yksimielisesti vahvisti listan nisitä joiden jäsenyys lopetetaan, mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu maksumuistutuksesta huolimatta.

9.      Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021

Ganna But ehdotti, että Irina Saraykina valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Muita ehdokkaita ei ollut. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin Valentina Kempi. Kokouksen puheenjohtaja Irina Saraykina ehdotti äänestystä hallituksen seuraavasta kokoonpanosta: Irina Saraykina, Alla Suoninen, Tatiana Kobzeva, Olga Dubok, Olga Haapalehto, Elena Suur-Uski, Elena Nechaeva, Ganna But, Evgenia Byurne ja Valentina Kempi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10.  Muut asiat

Ei muita asioita.

11.  Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 17.01.

Kokouksen puheenjohtaja                         Kokouksen sihteeri

Irina Saraykina                                           Valentina Kempi

 

Tarkastaja                                                   Tarkastaja

Olga Fokina-Karvonen                                Alla Suoninen

Käännös Irina Saraykina.