• Finnish
  • Russian

VUOSIKOKOUKSEN 2021 PÖYTTÄKIRJA Tulosta
21.04.2021

Yhdistyksen vuosikokous 2021

Pöytäkirja

Aika: 30.3.2021 klo 16-17

Paikka: Microsoft Teams

1.      Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina avasi kokouksen klo 16.10.

2.      Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden kokouksen pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa laskentakomitean valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Irina Saraykina: yksimielisesti

Kokouksen sihteeriksi valittiin Valentina Kempi: yksimielisesti

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Olga Fokina-Karvonen ja Alla Suoninen.

Äänien laskenta - Valentina Kempi: yksimielisesti

3.      Kokouksen päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina ilmoitti läsnä olleille, että kaikille Rodnik ry:n jäsenille oli ilmoitettu kokouksen päivämäärä asianmukaisesti sähköpostitse ja tekstiviestillä, ilmoitus kokouksesta on yhdistyksen Internet-sivulla ja somessa. Kokouksella on läsnä 9 henkilöä + 17 delegoitua ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina julisti kokouksen päätösvaltaiseksi.

4.      Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

5.      Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto vuodelta 2020

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kirjanpitäjä Valentina Kempi esitteli yhdistyksen taloudellisen toiminnan tulokset, tulot ja menot vuonna 2020 sekä tilintarkastaja Talia Maltsevan lausunto. Tilintarkastajan lausunto on positiivinen, raportti hyväksyttiin ilman kommentteja.

6.      Tilinpäätöksen 2020 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä talouskatsauksen hyväksymisestä. Talouskatsaus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä yhdistyksen hallituksen vastuuvapauden myöntämiseksi. Vastuuvapaus hyväksyttiin yksimielisesti.

7.      Toimintasuunnitelma 2021

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

8.      Jäsenmaksu vuonna 2021

Hallitus ehdotti kokoukselle jäsenmaksun suuruuden säilyttämisestä samalla tasolla kuin vuonna 2020: henkilökohtainen 20 euroa vuodessa, perhejäsenyys 25 euroa vuodessa, yhteisöjäsen 35 euroa vuodessa. Liittymismaksua ei ole. Jäsenmaksu päätettiin äänten enemmistöllä pitää entisellä tasolla.

Kokouksen puheenjohtaja Irina Saraykina muistutti että yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenet, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksua kaksi vuotta peräkkäin eivät voi enää olla yhdistyksen jäseniä. Tällaisia henkilöitä on 6. Kokous yksimielisesti vahvisti listan nisitä joiden jäsenyys lopetetaan, mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu maksumuistutuksesta huolimatta.

9.      Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021

Ganna But ehdotti, että Irina Saraykina valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Muita ehdokkaita ei ollut. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin Valentina Kempi. Kokouksen puheenjohtaja Irina Saraykina ehdotti äänestystä hallituksen seuraavasta kokoonpanosta: Irina Saraykina, Alla Suoninen, Tatiana Kobzeva, Olga Dubok, Olga Haapalehto, Elena Suur-Uski, Elena Nechaeva, Ganna But, Evgenia Byurne ja Valentina Kempi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10.  Muut asiat

Ei muita asioita.

11.  Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 17.01.

Kokouksen puheenjohtaja                         Kokouksen sihteeri

Irina Saraykina                                           Valentina Kempi

 

Tarkastaja                                                   Tarkastaja

Olga Fokina-Karvonen                                Alla Suoninen

Käännös Irina Saraykina.

Viimeksi päivitetty ( 26.04.2021 )
 
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2021 Tulosta
20.04.2021

Pöytäkirja

Hallituksen kokous nro 1/2021

Aika: 11.1.2021 klo 14                          Paikka: Sähköinen kokous WhatsApp-välityksellä

Etäkokouksen osanottajat: Irina Saraykina, Elena Suur-Uski, Alla Suoninen, Tatiana Kobzeva, Olga Dubok, Ganna But, Olga Haapalehto, Evgenia Byurne, Elena Nechaeva.

1.      Kokouksen avaus ja sen päätösvaltaisuuden vahvistaminen.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Kokouksen sihteerin valinta.

Kokouksen puheenjohtajana toimii I. Saraykina, T. Kobzeva valittiin yksimielisesti kokouksen sihteeriksi.

3.      Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

4.      Toiminnan suunnittelu:

1). Maslenitsa. Alla Suoninen ehdotti, että maslenitsa pidetään kokonaan ulkona koronan takia, esim. Rodnikin pihalla järjestetään piirileikkejä, kilpailuja sekä blinien myyntiä ja kesäpuistossa mäenlaskua. Tatiana Kobzeva ehdotti, että osa ohjelmasta voi olla makkaranpaistoa jonkun järjestämänä. Hyväksytty yksimielisesti.

2). Satuviikko lokakuussa 2021. Tatiana Kobzeva ehdotti, että Bremenin soittoniekat, Grimmin veljesten kirjoittama kansansatu vaihdetaan H. C. Andersenin kirjoittamaan satuun Lumikuningatar. Teatteriesitys pidetään Ruissalon kirjastossa, suomen kielellä. Hyväksytty yksimielisesti.

3). Avustushakemus, Haminan Vesi. Elena Nectaeva ehdotti, että Haminan Vedelle laitetaan avustushakemus ja jos avustusta saadaan rahat käytetään nuorisonmatkaan bussinvuokraukseen esim. Helsinkiin Oodikirjastoon. Alla Suoninen ehdottti, että samana päivänä voidaan käydä tutustumassa Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksessa. Voi olla, että lasten- ja nuorten teatteristudio esiintyy siellä. Matkan ajankohta – elokuu 2021. Hyväksytty yksimielisesti.

4). Nettitapahtumat. Koronan takia kaikki yleisötapahtumat tällä hetkellä ovat kiellettyjä, järjestetään jotain kilpailuja sosiaalisessa mediassa.

5). Avustushakemus, Haminan kaupunki. Haetaan avustusta työnohjaajan palkkakuluihin kaupungilta samalla tavalla, kuin viime vuosinakin. Puheenjohtaja tekee noin 15 000 euron avustusanomuksen viime vuoden pohjien perusteella.

5.      Vuosikokous.

Vuosikokous pidetään hybridikokouksena 30.3.2021 klo 16-18.

6.      Seuraavan hallituksen kokouksen päivämäärä.

Hallituksen kokous päätettiin pitää maaliskuussa, ennen vuosikokousta.

7.      Kokouksen päättäminen.

I. Saraykina julisti kokouksen päättyneeksi klo 15.15.

Kokouksen puheenjohtaja:                                                                         Kokouksen sihteeri:

Irina Saraykina                                                                                           Tatiana Kobzeva

Viimeksi päivitetty ( 12.09.2021 )
 
VUOSIKERTOMUS 2020 Tulosta
27.03.2021
1.      Yleistä tietoa

Yhdistyksen toiminnassa vuonna 2020 on ollut paljon muutoksia koronapandemian takia. Monta tapahtumaa peruuntui, jotkut tapahtumat pidettiin ulkona tai pienissä ryhmissä. Kerhotoimintaa pidettiin aina tilanteen salliessa tai verkossa.

Rodnik ry:n puheenjohtajana jatkaa Irina Saraykina ja varapuheenjohtana – Tatiana Kobzeva.

Yhdistys haki rahoitusta uudelle työllistämishankkeelle, mutta valitettavasti päätös on ollut kielteinen.

Vuoden aikana on ollut sekä perinteisiä että uusia tapahtumia, on ollut hedelmällistä yhteistä kulttuurityötä sekä Haminan kaupungin että erilaisten yhdistysten kanssa.

Tammikuussa kansanlauluryhmä Rodnik ja tanssistudio Pikku-Omena osallistuivat Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen järjestämään kulttuuritapahtumaan Helsingissä. Tammikuussa myös osallistuimme Simeonsalissa järjestettyihin Vapaaehtoistreffeihin. Vehkalahtisalissa järjestimme kahvion, kun Kymen Helmi esitti näytelmän. Helmikuussa Rodnik ry:n edustaja osallistui Mee töihin!- nuorille tarkoitettuun tapahtumaan Haminan Bastionissa. Ystävänpäivää vietettiin kahdessa osassa, aikuisille ja lapsille erikseen. Helmikuun lopussa kansanlauluryhmä Rodnik esiintyi Raatihuoneella. Sudarushka-kuoro Petroskoista kutsuttiin esiintymään perinteiseen Maslenitsaan. Samana päivänä kuoro esiintyi myös Haminan vanhainkodissa.

Kevään aikana jouduimme perumaan monta tapahtumaa, kuten esim. Svetljachki-tanssiryhmän tulo Siestarjoelta, Turusta teatteriryhmä ja konserttimatka Helsinkiin. Huhtikuussa pidettiin oman perhetarinan kertominen ja lasten runovideokilpailu Voitonpäivän kunniaksi. Virallisesti emme viettäneet Eurooppa-päivää emmekä Voitonpäivää Kannusjärven haudalle, kuitenkin ihmisiä tuli paljon. Kevään aikana olemme kertoneet omilla nettisivuillamme, miten Rodnik ry:n jäsenet selviytyivät karanteeniajasta.

Kesäkuussa pidettiin kaksi perhepäiväleiriä Markkulassa. Merimatka jäsenille ja TATTOO-kahvila peruuntuivat. Elokuussa järjestettiin koulun alkajaisiksi perheilta.

Yhdistys osallistui kaupungin Valojen yö-tapahtumaan, jossa järjesti Haminan Bastionissa Onnenpyörän, Haminan seurakunnan työllistettyjen tekemien käsitöiden myyntiä ja kahvion. Lokakuussa järjestettiin teatteriesitys kirjastossa. Syksyn aikana pidettiin Iltamia. Haminan kaupunki, Haminan seurakunta, Rodnik ry, Kymsote ja Kymenlaakson perhekeskus yhdessä järjestivät kielikahvilan. Joulukuun tärkein tapahtuma oli tietysti lasten uudenvuoden juhla tai oikeastaan kolme, pienissä ryhmissä.

Tapahtumien järjestämisiin osallistui monia vapaaehtoisia avustajia, suuret kiitokset kaikille arvokkaasta avustanne.

Rodnik:in tiloja Haminassa käytettiin aktiivisesti ja säännöllisesti: pidettiin kokouksia, työpajoja, kerhoja, teatteristudion ja kansantanssiryhmän harjoituksia, tehtiin koristeita ja pukuja esityksiä varten, pidettiin yllä kirjaston toimintaa, valmistettiin tapahtumien mainoksia, tehtiin tulkkauksia ja käännöksiä ja muut tarvittavat toimistotyöt. Infopiste Virojoella jatkaa toimintaansa. Virkaneuvo neuvoi asiakkaita tiistaisin Haminassa ja torstaisin Virojoella läpi vuoden. Kävijöitä oli vuoden aikana 2882 Haminassa ja 295 Virojoella. Osa vuodesta tehtiin etätyötä.

Yhdistyksen aikuisia jäseniä on 146, joista 1 on yhteisöjäsen. Vanhempiensa ilmoittamia lapsia oli 84. Yhdistyksen ja sen yhteistyökumppaneiden tapahtumista tiedotettiin venäjän ja suomen kielellä Internetin ja sosiaalisen median sivuilla: www.haminarodnik.com, facebook.com/rodnikhamina ja vk.com/rodnikhamina. Yhdistyksen jäsenet saivat säännöllisesti myös viestejä ja muistutuksia sähköpostitse ja puhelimitse. Yhdistyksen järjestämään työkokeiluun osallistui 6 henkilöä Haminasta, 4 Kotkasta, 4 opiskelijaa EKAMista ja 1 opiskelija KSAOsta Kouvolasta. Palkkatuella Rodnik ry:ssä työskenteli vuoden aikana 2 henkilöä, tämän lisäksi 3 tuli siirrettynä EKYT ry:stä. Kuntouttavassa työssä oli 5 henkilöä Haminasta, Kotkasta, Virolahdelta ja Miehikkälästä. Vapaaehtoisia kerhojen vetäjiä oli 3.

Yhdistyksen infopisteessä Haminassa ja Virojoella maahanmuuttajat saivat säännöllisesti tulkkaus- ja käännösapua sekä neuvontaa erilaisissa asioissa. Haminassa annettiin neuvoja tai apua 98 kertaa työllistämis- ja koulutusasioissa, muissa asioissa 155 kertaa, 171 kertaa tulkkaus- ja käännösapua. Virojoella neuvottiin 7 kertaa työllistämis- ja koulutusasioissa, muissa asioista 80 kertaa, tulkkaus ja käännösapua vaadittiin 172 kertaa. Yhteensä työ- tai koulutusasioissa on ollut 105 käyntikertaa, muita kysymyksiä 235, tulkkausta ja käännösapua 343, yhteensä 683.

2.      Tapahtumat ja matkat

Tapahtumat:

17.1. kansanlauluryhmä Rodnik johtajansa Alexandr Pshedromirskiyn kanssa ja tanssistudio Pikku-Omena osallistuivat Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen järjestämään kulttuuritapahtumaan Helsingissä. Rodnik ry:n esiintyjä oli 12, katsojia – noin 50.

25.1. osallistuimme Simeon-salissa järjestettyihin Vapaaehtoistreffeihin.

25.1. Kehitys- ja luovuuden keskus Kymen Helmi Kotkasta esitteli Vehkalahtisalissa näytelmän Kahdeksan naista aikuisille. Rodnik ry auttoi mainonnassa ja järjesti kahvion, jossa vieraili noin 90 ihmistä.

6.2. Rodnik ry:n edustaja osallistui Mee töihin!- nuorille tarkoitettuun tapahtumaan Haminan Bastionissa.

12.2. Ystävänpäivä aikuisille. Aikuiset saivat hienon konsertti-yllätyksen, muusikko Anatoli Zimin Pietarista soitti kitaraa ja balalaikaa. Hän esitteli myös yleisölle nuoren opiskelijansa kitaristi Mihail Ivanovia. Rodnikiin kokoontui 20 kuuntelijaa.

Viimeksi päivitetty ( 21.04.2021 )
Lue lisää...
 
 
 
Rodnik © 2021