• Finnish
  • Russian

9.3.2020 VUOSIKOKOUS Tulosta

Yhdistyksen vuosikokous 2020

                                            Pöytäkirja

              

Aika: 9.3.2020

Paikka: yhdistyksen oma tila, Vallikatu 4, 49400 Hamina

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina avasi kokouksen klo 17.10.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden kokouksen pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa laskentakomitean valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mariia Shipniagova: yksimielisesti

Kokouksen sihteeriksi valittiin Vitaly Klepatskiy: yksimielisesti

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Ganna But ja Elena Suur-Uski.

Äänien laskenta: Valentina Kempi.

3. Kokouksen päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina ilmoitti läsnä olleille, että kaikille Rodnik ry:n jäsenille oli ilmoitettu kokouksen päivämäärä asianmukaisesti sähköpostitse ja tekstiviestillä, ilmoitus kokouksesta on yhdistyksen Internet-sivulla ja somessa. Kokouksella on läsnä 16 henkilöä + 8 delegoitua ääntä.

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina julisti kokouksen päätösvaltaiseksi klo 17.15.

4. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

5. Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rahastonhoitaja Elena Suur-Uski esitteli yhdistyksen taloudellisen toiminnan tulokset, tulot ja menot vuonna 2019 sekä tilintarkastaja Talia Maltsevan lausunto. Tilintarkastajan lausunto on positiivinen, raportti hyväksyttiin ilman kommentteja.

6. Tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä talouskatsauksen hyväksymisestä. Talouskatsaus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtaja ehdotti äänestystä yhdistyksen hallituksen vastuuvapauden myöntämiseksi. Vastuuvapaus hyväksyttiin yksimielisesti.

7. Toimintasuunnitelma 2020

Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Suunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

8. Jäsenmaksu vuonna 2020

Hallitus ehdotti kokoukselle jäsenmaksun suuruuden säilyttämisestä samalla tasolla kuin vuonna 2019: henkilökohtainen 20 euroa vuodessa, perhejäsenyys 25 euroa vuodessa, yhteisöjäsen 35 euroa vuodessa. Liittymismaksua ei ole. Dimitar Dimitrov ehdotti jäsenmaksun korottamista.

Jäsenmaksu päätettiin äänten enemmistöllä pitää entisellä tasolla.

Kokouksen puheenjohtaja Mariia Shipniagova muistutti että yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenet, jotka eivät suorittaneet jäsenmaksua kaksi vuotta peräkkäin eivät voi enää olla yhdistyksen jäseniä. Tällaisia henkilöitä on 18. Kokous yksimielisesti vahvisti listan niitä joiden jäsenyys on lopetettu.

9. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2020

Kokouksen puheenjohtaja Mariia Shipniagova ehdotti, että Irina Saraykina valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Muita ehdokkaita ei ollut. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen jäsen Vitaly Klepatskiy halusi erota hallituksesta. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotettiin Olga Haapalehto. Kokouksen puheenjohtaja Maria Shipnyagova ehdotti äänestystä hallituksen seuraavasta kokoonpanosta: Irina Saraykina, Alla Suoninen, Tatiana Kobzeva, Olga Dubok, Olga Haapalehto, Elena Suur-Uski, Elena Nechaeva, Ganna But ja Evgenia Byurne. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10. Muut asiat

1). Hallituksen puheenjohtaja Irina Saraykina ehdotti Alla Suonista ja Elena Suur-Uskia yhdistyksen kunniajäseniksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

2). Rahastonhoitaja Elena Suur-Uski eläkkeelle siirtymisen yhteydessä ehdotti kirjanpitäjän tehtävän siirtämistä Valentina Kempille. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3). Rahastonhoitaja Elena Suur-Uski ehdotti, että toinen yhdistyksen kahdesta Nordean pankkitilistä FI24 1005 3000 9123 75 säästämissyystä lopetetaan ja tilillä olevat varat siirretään voimassa olevalle tilille FI86 1005 3000 9055 36. Hyväksytiin yksimielisesti.

4). Rahastonhoitaja Elena Suur-Uski ehdotti, että kirjanpitäjä Elena Fortuna-Farm Tili-Fortunasta valitaan varatilintarkastajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5). Alla Suoninen ehdotti Rodnik ry:n erottamista Kehittyvä Hamina -yhdistyksestä. Hyväksyttiin yksimielisesti.

 Kokouksen puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 19.00.

 Kokouksen puheenjohtaja                         Kokouksen sihteeri

 Mariia Shipniagova                                      Vitaly Klepatskiy

 

Tarkastaja                                                 Tarkastaja

Ganna But                                                 Elena Suur-Uski

 

Käännös Alla Suoninen.

 
Seuraava >
 
 
Rodnik © 2020