• Finnish
  • Russian

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2021 Tulosta

Pöytäkirja

Hallituksen kokous nro 2/2021

Aika: 23.3.2021 klo 17                       Paikka: Sähköinen kokous, Microsoft Teams

Etäkokouksen osanottajat: Irina Saraykina, Elena Suur-Uski, Alla Suoninen, Tatiana Kobzeva, Olga Dubok, Ganna But, Olga Haapalehto, Elena Nechaeva. Evgenia Byurne delegoi äänensä I. Saraykinalle.

1.      Kokouksen avaus ja sen päätösvaltaisuuden vahvistaminen

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2.      Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajana toimii I. Saraykina, T. Kobzeva valittiin yksimielisesti kokouksen sihteeriksi.

3.      Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

4.      Vuosikertomus 2020

Hallituksen puheenjohtaja kertoi yhdistyksen vuoden 2021 toiminnasta (kts.liite ”Vuosikertomus”).

5.      Talouskertomus 2020, Elena Suur-Uski

Rahastonhoitaja Elena Suur-Uski esitteli hallitukselle yhdistyksen taloudellisen toiminnan tulokset, tulot ja menot vuodelta 2020. Tilinpäätöksen hyväksyi tilintarkastaja Talia Maltseva EliTa Oy:stä (kts. liite ”Talouskertomus”).

6.      Toimintasuunnittelma 2021

Hallituksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman (kts. liite ”Toimintasuunnitelma”).

7.      Jäsenmaksut

Hallituksen jäsenet keskustelivat mahdollisesta jäsenmaksun suuruuden muutoksesta ja äänestivät yksimielisesti ehdotusta vuosikokoukselle, että jäsenmaksujen suuruus pysyy ennallaan vuonna 2021. Hallituksen puheenjohtaja esitti luettelon yhdistyksen jäsenistä jotka eivät suorittaneet jäsenmaksua vuonna 2019 ja 2020. Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kahden vuoden ajalta, menettävät jäsenyytensä Rodnikissa.

8.      Ehdotukset hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitsemiseksi vuodelle 2021

I. Saraykina ehdotti, että vuosikokoukselle voisi esittää Kempi Valentinan (tämän hetkisen Rodnik ry:n kirjanpitäjä) uudeksi hallituksen jäseniksi.

9.      Muut esille tulevat asiat

1). Uusi tietokone kirjanpitoa varten on hankittu. Valentina Kempi vastaa ohjelmistosta.

2). Astianpesukone ostettiin ja asennettiin kohdennetusta hyväntekeväisyysavusta saaduilla varoilla.

3). Hallituksen puheenjohtaja I. Saraykina kertoi hallituksen jäsenille Rodnikin työllisyystilanteesta: osa-aikatyötä tekee kaksi henkilöä, palkkatuella töskentelevät kolme henkilöä (kaikkilla on työsopimus EKYT ry:ssä, mutta he työskentelevät Rodnikissa), kuntouttavassa työtoiminnassa on yksi henkilö ja 6.4. alkaen on tulossa toinen, työkokeilussa on kolme henkilöä ja sen lisäksi yksi aloittaa 1.4, Ekamista työkoilussa on kolme henkilöä ja yksi aloittaa kesäkuussa. 

4). Hallituksen puheenjohtaja I. Saraykina kertoi hallituksen jäsenille toimitettujen avustushakemusten tilannetta:

- Haminan Vesi

Vuoden 2021 alussa Rodnik on hakenut avustusta Haminan Vedeltä nuorisonmatkaan bussinvuokraukseen. Avustusta on saatu 650 €.

- THL

Elokuussa 2020 Rodnik on hakenut THL:n rahoitusta iäkkäille suunnattujen palvelujen kehittämistyötä varten v. 2021-2023. Hankkeessa oli tarkoitus työllistää kaksi henkilöä osa-aikaisesti. Hanke ei saanut rahoitusta.

- Suomen Kotiseutuliitto, Kotiseudulle-apurahat

Elokuussa 2020 Rodnik on hakenut Suomen Kotiseutuliitosta 3000 € kerhotoiminnan tueksi. Hanke ei saanut rahoitusta.

- Valtakunnallinen Rossotrudnitshestvo -virasto

Maaliskuussa 2020 Rodnik lähetti avustushakemuksen valtakunnallisen Rossotrudnitshestvo –virastoon, avustusta on tarkoitus käyttää Venäläisen illan-2021 järjestämiseen, anottu summa on 1612,08 €. Hakemus odottaa käsittelyä.

Maaliskuussa 2021 on lähetetty toinen avustushakemus,  avustusta on tarkoitus käyttää Rodnik ry:n 20-vuotisjuhlan järjestämiseen syksyllä 2022.

- TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen hanke ei saanut rahoitusta.

- XXI Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi

On haettu starttirahoitusta Kalugan alueen valtiollinen kulttuurilaitos "Innovatiivinen kulttuurikeskus" yhteistyötä varten. Hakemus odottaa käsittelyä.

- Haminan kaupunki

Helmikuussa 2021 on haettu kaupungin avustusta työnohjaajan palkkakuluihin. Hakemus odottaa käsittelyä.

5). Toiminta:

- Infopisteet Haminassa ja Virojoella ovat auki normaalisti.

- Kaikki kerhot ja studiot ovat tällä hetkellä tauolla koronan takia.

- Rodnik suunnittelee järjestettäväksi kaksi kesäkerhoa kesäkuussa 2021.

- Rodnik osallistuu Tattoo-festivaaliin elokuussa 2021 järjestämällä omalle pihalle lounastuvan.

- MOONA:n (entinen Virkaneuvo) työntekijät eivät käy Rodnikin infopisteissä koronarajoitusten takia, he vastaanottavat asiakkaita omalla toimistolla Karhulassa ja myös etänä. Tiistaisin voi otta heihin yhteyttä Rodnikin tuloissa netin kautta.

10.  Seuraavan hallituksen kokouksen päivämäärä

Seuraavan hallituksen kokouksen päivämäärä päätetään myöhemmin.

11.  Kokouksen päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi klo 20.00.

Kokouksen puheenjohtaja                                          Kokouksen sihteeri

Irina Saraykina                                                           Tatiana Kobzeva

Käännös Irina Saraykina.

 
< Edellinen   Seuraava >
 
 
Rodnik © 2021